Budapesti behajtás menü (főbb tudnivalók)

2013. október 07. hétfő, 12:07

Mint a fuvarozók bizonyára tapasztalták: a közigazgatási átszervezés nem kímélte a tehergépjárművek Budapestre történő behajtásának engedélyezési folyamatát sem. Alább összefoglaljuk, milyen változások voltak, illetve hol és hogyan lehet most behajtási engedélyt kérni.

BEHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐ: A BKK — A legfontosabb változás, hogy 2011-2012 fordulóján a behajtási engedélyeket kiállító Parking Kft.-től átvette az ügyintézést a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK), mely 2012. április 2-tól a VII. kerületi Rumbach Sebestyén utca 19-21-ben székel, s a www.bkk.hu internetes portálon érhető el.


HOGYAN KÉRHETŐ BEHAJTÁSI HOZZÁJÁRULÁS? — A főváros 2012. január 1-jétől áttért az online engedélykiadásra. A BKK által e célra létrehozott elektronikus felület a „TOBI” nevet kapta, mely a Teherforgalmi Online Behajtási Információs-rendszer rövidítése. A tehergépjárművek üzemeltetőinek a www.bkk.hu honlap jobb oldalán a Szolgáltatások menü alatt a Teherforgalom menüpontot kell keresniük, vagy közvetlenül a http://tobi.bkk.hu oldalra kell fellépniük. Bármilyen forgalomszervezési, technikai vagy behajtási hozzájárulás kiadásával kapcsolatos segítség a BKK-nál az alábbi elérhetőségeken kérhető:


telefon: +36-1-235-3000
fax: +36-1-235-1040
e-mail: teherforgalom@bkk.hu


HOL TALÁLHATÓ A KORLÁTOZOTT TEHERFORGALMI ZÓNÁK TÉRKÉPE? — A PDF formátumban megnyitható térképet a BKK egyesületünk rendelkezésére bocsátotta, így azt ITT is megnézheti (vagy katt a képre)!


A térkép jelkulcsa nem változott. A nagy színfoltok a korlátozott zónákat jelölik, rajtuk azzal a közlekedési jelzőtálával, mely az adott területre vonatkozó legnagyobb megengedett össztömeg-határt és a tiltott időszako(ka)t mutatja. A térképen kékkel jelzett utak szabad tranzitutak, a világoszöldek szabad célforgalmas utak; a világoszölddel satírozott részek célforgalomban megközelíthető területek, utcasorok. A kék és zöld utakat-utcákat engedély nélkül és díjtalanul használhatják a tehergépjárművek.

MILYEN JOGSZABÁLY IRÁNYADÓ? — A behajtás rendjét a „Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet” szabályozza, melynek legfőbb vonatkozó részei 2012. január 1-jétől léptek hatályba. Továbblépés a rendeletre »


KÖLTSÉGEK? — Háromféle díjtétellel kell számolni:


a) költségtérítés: a hozzájárulás kiadásának elbírálásával, cseréjével és módosításával kapcsolatos adminisztrációs és technikai díj


A kérelem elbírálásának feltétele a rögzített igénylés költségtérítésének megfizetése, mely

a) online igénybejelentés esetén hozzájárulásonként 2.000 Ft + ÁFA,
b) egyéb igénybejelentés esetén (személyes, fax, elektronikus úton)
- normál ügyintézés esetén hozzájárulásonként 2.000 Ft + ÁFA,
- sürgősségi ügyintézés esetén hozzájárulásonként 3.000 Ft + ÁFA. (Sürgősségi igénylés csak személyesen vagy e-mailban történhet)


b) jármű-regisztrációs költség: a korlátozott övezet(ek)ben közlekedtetni kívánt jármű adatait egyszeri regisztrációs díj ellenében vezetik be a BKK központi adatbázisába. A díj online regisztrációnál 2.000 Ft + ÁFA, egyéb esetben (faxon, személyesen) 3.000 Ft + ÁFA.


c) behajtási díj: a jogszabály 6. melléklete táblázatban szemlélteti az éves nettó behajtási díjakat, melyeket az adott zóna jelzőtábláján meghatározott össztömeghatárt meghaladó, megkezdett tonnánkénti bontásban tüntetnek fel. A heti, havi, negyedéves, 250 napos stb. időtartamra vonatkozó engedélyek díjait ezen jogszabályi melléklet szerint kell számolni olymódon darabolva az éves összeget, ahogyan azt a rendelet 14. §-a is írja.


JOBBAN JÁRNAK A KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰVEK — Az EURO 4-es járművek 30 %, az EURO 5-ösök 50 % kedvezményt kapnak. Az EURO 2-eseknek a rendes díjon túl azonban 10 % felárat kell fizetniük, míg az EURO 1-es vagy besorolatlan járművek 20 % felár megfizetésére kötelezettek. Más kedvezmények is vannak; ezekről szintén a 14. § rendelkezik.


10 % KEDVEZMÉNY TAGJAINKNAK — A főváros 10 % kedvezményt biztosít azoknak a vállalkozásoknak, melyek a Budapesti Közlekedési Központtal megállapodást kötő érdekképviseletek tagjai. Így egyesületünk teljes jogú és teljes tagdíjas pártoló tagjai szintén a kedvezményezettek körébe tartoznak. Bővebben erről ».


TÚLSÚLYOSAK, TÚLMÉRETESEK! — 2012. április 1-jétől a túlsúlyos és túlméretes járművek közútkezelői hozzájárulásának kiadási feladatait a Budapesti Közlekedési Központ Forgalombiztonság, Taxi, Parkolás-gazdálkodás és Teherforgalom Divízió vette át. Az ilyen járművekre való közútkezelői hozzájárulások új helyszínen és új ügyfélfogadási rendben igényelhetők szintén a VII. kerületi Rumbach Sebestyén utca 19-21-ben. Fontos tudnivalók túlméreteseknek és túlsúlyosoknak itt » !
    A Fővárosi Közgyűlés a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a túlméretes, de nem túlsúlyos vagy tengelytúlsúlyos járművek budapesti közlekedését is behajtási hozzájárulás kiváltásához és behajtási díj megfizetéséhez kötötte. A főváros teherforgalmának bonyolítását szabályozó korábbi rendelet e módosítása 2013. április 1-jén lépett hatályba. A külön jogszabályban meghatározott, megengedett hosszúságot, szélességet vagy magasságot meghaladó járműveknek a budapesti utakon és korlátozott övezetekben való közlekedéshez a már megszokott közútkezelői hozzájárulás mellett 2013. április 1-jétől tehát behajtási hozzájárulást is váltaniuk kell.
    A rendeletmódosítás nem érinti azonban a túlsúlyos vagy tengely-túlsúlyos járműveket. Így a változás elsősorban a túlméretes autószállító trélerrel fuvarozó vállalkozásoknak lett újdonság, másodsorban pedig azoknak, akik acélcsöveket, vasszerkezeteket, toronydaru-idomokat stb. mozgatnak. Bővebben »


-------------------------------------------------------------------------


••• az MKFE eddigi lobbija a rendelet ellenében »Figyelje a honlapunkat, kövesse a fejleményeket!