Jogszabálygyűjtemény

Jogszabálygyűjtemény

2019. március 26. kedd, 11:18

MKFE
KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI
ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY


Ebben a menüpontban a közúti közlekedési, árufuvarozási és személyszállítási tevékenységet meghatározó magyar és uniós jogszabályokat gyűjtöttük össze azzal a szándékkal, hogy megkönnyítsük a vállalkozások vezetőinek és munkatársainak munkáját. Gyűjteményünk több mint 250 jogszabályt tartalmaz. A linkekre kattintva Ön az adott jogszabály hatályos szövegállapotát látja.

  MIT, HOL TALÁLOK? — A jogszabályokat témánként csoportosítottuk. Klikkeljen a tartalomjegyzékben az Ön által keresett témára, és a kereső máris az adott témára ugrik. A témák alatt felsorolt jogszabály számára klikkelve megjelenik az adott jogszabály aktuális szövege. A könnyebb kereshetőséget szem előtt tartva néhány, több területet is érintő jogszabályt több témánál is meg fog találni.

  A JOGSZABÁLY HATÁLYOS ÁLLAPOTA JELENIK-E MEG? — Igen, a linkekre kattintva Ön az adott jogszabály aktuális szövegállapotát látja. A hazai jogszabályok a net.jogtar.hu oldalán ill. néhány esetben az njt.hu oldalon, az EU-s joganyagok az eur-lex.europa.eu hivatalos oldalon nyílnak meg.

  HA NEM TALÁLOK EGY JOGSZABÁLYT, HOL TUDOM MEGKERESNI? — Ha valamely jogszabály esetleg nem található a jogszabálygyűjteményben, vagy a linkre kattintva a jogszabály nem jelenik meg, akkor magyar jogszabályt az njt.hu vagy a net.jogtar.hu oldalon, uniós joganyagot az eur-lex.europa.eu oldalon kereshet. (Kattintson az aláhúzott szóra!) Az uniós honlapon a HU mezőre klikkelve válassza ki a magyar nyelvű szöveget!

© MKFE-2019. Jogi tudnivalók: az MKFE „Új jogszabálygyűjtemény” menüpontja egyedi összeállítású, közúti árufuvarozó és személyszállító vállalkozásoknak készült linkgyűjtemény. Mint gyűjteményes műnek minősülő adatbázist, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi! Az adatbázis tartalmának rendeltetésszerű felhasználása lehetséges, egyes jogszabályokat vagy témákat kimásolni szabad, azonban a gyűjtemény jelentős részének vagy egészének átvétele, többszörözése, kiadása, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra történő felhasználása tilos!


Az MKFE az oldalt karbantartja, azonban nem vállal semmiféle felelősséget a gyűjteményben található jogszabályok és adatok esetleges pontatlanságáért vagy hiányosságáért, és az ezekből eredő esetleges károkért.TARTALOMJEGYZÉK (ennek soraira kattintva az oldal a keresett témához ugrik)

        1. Fuvarozási és személyszállítási engedélyek
            1.1. Hazai engedélyezési rendszer
            1.2. CEMT multilaterális engedélyek
        2. Fuvarszerződések
            2.1. Fuvarszerződések megkötése (CMR, KÁSZ Ptk.)
            2.2. Egyes áruféleségek szállítása és fuvarozása
            2.3. Veszélyes áruk szállítása és fuvarozása (ADR)
            2.4. Kabotázs
        3. Autóbuszos személyszállítás
        4. Gépjárművezető-képzési rendszer
        5. Közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálata (PÁV)
        6. Minimálbér
        7. Útdíj (HU-GO elektronikus rendszer és e-matrica-rendszer)
        8. Közlekedési korlátozások és méretkorlátozások
        9. Bírságrendeletek
        10. Közúti közlekedési előéleti pontrendszer
        11. Ellenőrzés
            11.1. Közúti és munkavédelmi ellenőrzés
            11.2. Nemzeti tengelysúlymérő (TSM) rendszer
            11.3. EKÁER
            11.4. A feladó és a címzett ellenőrzési kötelezettsége
        12. Adójogi környezet
        13. Vámszabályok
        14. Üzemanyag és kereskedelmi gázolaj
        15. Csekély összegű (de minimis) támogatás
        16. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
        17. Gépjárművek tulajdonjogának átírása
        18. Autonóm járművek
        19. Bilaterális egyezmények

1. FUVAROZÁSI ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYEK

1. 1. HAZAI ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZER


261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

2001. évi LXI. törvény az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről


1.2. CEMT MULTILATERÁLIS ENGEDÉLYEK


CEMT multilaterális engedélyek követelményrendszere, szabályai:

56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól

 

CEMT engedélyek díja:

55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól

 

CEMT engedélyekkel kapcsolatos bírság:

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
    20.§, 48.§ (2) bek.

 


2. FUVARSZERZŐDÉSEK

2.1. FUVARSZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE (CMR, KÁSZ, Ptk.)


1971. évi 3. törvényerejű rendelet a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a közúti árutovábbítási szerződésekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


2.2. EGYES ÁRUFÉLESÉGEK SZÁLLÍTÁSA ÉS FUVAROZÁSA


25/1989. (III. 17.) MT rendelet a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről

A Bizottság 37/2005/EK rendeletete (2005. január 12.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történő ellenőrzéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról
    szállítójárművek tisztántartása: II. melléklet, IV. fejezet

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

A Tanács 2005/1/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról (helyesen: 1/2005/EK rendelet)

A Bizottság 2013/188/EU végrehajtási határozata (2013. április 18.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet alapján elvégzett megkülönböztetésmentes ellenőrzésekre vonatkozó éves jelentésekről

88/2008. (VII.18.) FVM rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
    V. fejezet, 36-38. §: állatok szállítása

106/2005. (XI. 14.) FVM rendelet harmadik országból származó élő patás állatok behozatalának és átszállításának szabályairól

58/2017. (XII. 18.) FM rendelet a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

Az Európai Parlament és Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról


2.3. VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS FUVAROZÁSA (ADR)


1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról


2.4. KABOTÁZS


Az Európai Parlament és Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól

 


3. AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS


2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről

213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól
    1. melléklet

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
    40.§

62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról

511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról
    6.§

123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről

11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól

54/2004. (IX. 22.) BM rendelet a közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági ellenőrzéséről

39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról

509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezésekről

1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról
    Melléklet

121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Az Európai Parlament és Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 361/2014/EU rendelete (2014. április 9.) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelete (2011. február 16.) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról

 


4. GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉSI RENDSZER


1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
    30. § és 7. melléklet

139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet a közúti járművezetők utánképzéséről

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról (Gpávr.)

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

Az Európai Parlament és Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (átdolgozás)

Az Európai Parlament és Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről (átdolgozott szöveg)

 


5. KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐK PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATA (PÁV)


444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról (Gpávr.)

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
    30.§, 7. melléklet

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról

 


6. MINIMÁLBÉR


324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
    (153.§ (1) bek., 53.§, 214.§, 295-297.§)

Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról

2016. évi LXVII. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról
    (127.§, 238.§)

 


7. ÚTDÍJ (HU-GO RENDSZER ÉS E-MATRICA-RENDSZER)


2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

47/2007. (IV. 17.) GKM rendelet a hazai közutakon használható elektronikus útdíjszedő rendszerekről

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól

1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/52/EK irányelve (2004. április 29.) a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/38/EK irányelve (2006. május 17.) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról

A Bizottság határozata (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (az értesítés a C(2009) 7547. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) (2009/750/EK)

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/76/EU Irányelve (2011. szeptember 27.) a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról

 


8. KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK ÉS MÉRETKORLÁTOZÁSOK


190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról

92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
    megengedett méretek: 5-6-7. §

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) a közúti közlekedés szabályairól
    korlátozó jelzőtáblák: 14. §; rakománytúlnyúlás: 47. §

 


9. BÍRSÁGRENDELETEK


156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

 


10. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ELŐÉLETI PONTRENDSZER


2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről (Kpt.)

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
    18.§ (4) bek., (6) bek. b) pont

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
    8.§ (1) bek. ah) pont

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
    14.§ a) pont, 15.§ (1) és (4) bekezdés, 16.§ (2) és (3) bekezdés

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
    166.§., 234.§, 235.§, 236.§, 237.§, 238.§, 239.§

 


11. ELLENŐRZÉS

11.1. KÖZÚTI ÉS MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉS

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről:
     a) kezelői ellenőr (közút kezelője által végzett ellenőrzés)
     b) közúti ellenőr
     c) menetíró ellenőr

54/2004. (IX. 22.) BM rendelet a közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági ellenőrzéséről:
a rendőrség a közúti áru- és személyszállítást végző gépjárműveket és személyzetét a közúti forgalomban önállóan vagy a közlekedési hatósággal együttműködve ellenőrzi.

66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a menetíró készülékről

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről:
kiemelt és egyéb közlekedési szabálysértések (ittas vezetés, érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése stb.)

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról:
helyszíni bírság, lefoglalás, elkobzás

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről:
közlekedési bűncselekmények

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről:
az ellenőrzést az általános hatáskörű és a különös hatáskörű munkaügyi hatóságok végzik;
munka- és pihenőidő, munkaerő-kölcsönzés, nyugdíjas foglalkoztatása, harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatása, engedély nélküli foglalkoztatás, kiküldetési irányelv alapján (határon átnyúló szolgáltatás keretében) történő foglalkoztatás stb. ellenőrzése és bírságolás;
együttműködik az EU és az EGT-államok munkaügyi feladatokat ellátó szerveivel;

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a közlekedési jogsértést dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról:
sebességmérő üzemeltetése, fényjelző készülékek, vasúti álhaladás

 

11.2. NEMZETI TENGELYSÚLYMÉRŐ (TSM) RENDSZER

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről:
    21/K.§

36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról:
    9.§, 8.sz. melléklet 4.,8. pontja

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről:
    5.§ (6) bek., 4.sz. melléklet 3. pontja

 

11.3. EKÁER

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről (EKAER)

76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről

77/2016. (XII. 30.) NFM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer hálózati kommunikációs elemei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről

51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról

274/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kialakításához és működtetéséhez kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról (Air.)

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról (Avt.)

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgtási aeljárás részletszabályairól (Adóig. vhr.)

 

11.4. A FELADÓ ÉS A CÍMZETT ELLENŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉGE

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
    4/A.§

 


12. ADÓJOGI KÖRNYEZET


1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

A Tanács 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

 


13. VÁMSZABÁLYOK


2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

2013. évi XLII. törvény az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről

2018. évi LXXXVIII. törvény az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (átdolgozás)

A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

 


14. ÜZEMANYAG ÉS KERESKEDELMI GÁZOLAJ


60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
    béren kívül adható üzemanyag-megtakarítás: 27. §

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
    kereskedelmi gázolaj jöv. adóvisszatérítés: 3., 110., 113. §

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
    kereskedelmi gázolaj jöv. adóvisszatérítés: 75. §

 


15. CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁS


A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

A Bizottság 1408/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

A Bizottság 360/2012/EU rendelete (2012. április 25.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

37/2018. (XII. 28.) ITM rendelet a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
    3.§

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
    5.§ (3) bekezdés

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (Tao.)

 


16. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS


2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

20/2009. (X. 9.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról

34/2009. (XII. 22.) PM rendelet a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
    (Hatodik könyv, XXII. Cím, LXII. Fejezet: A biztosítási szerződések)

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

12/1998. (III. 27.) PM rendelet a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról

57/2013. (XII. 5.) NGM rendelet a MABISZ elkülönített szervezeti egységének éves gazdálkodási jelentéséről

 


17. GÉPJÁRMŰVEK TULAJDONJOGÁNAK ÁTÍRÁSA


1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
    2.§, 3.§, 9.§, 16-21.§, 33.§ (1) bek. b) pont

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól

40/2006. (XII. 25.) PM rendelet az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
    15.§ (3a) bekezdés

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
    2.§ (6) bekezdés

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról
    1. melléklet 52. pont

 


18. AUTONÓM JÁRMŰVEK


1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
    (veszélyes üzemi felelősség, termékfelelősség)

1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről (az egyezmény módosítva 2016-ban)

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/24/EK irányelve (2009. április 23.) a számítógépi programok jogi védelméről

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/103/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről

A Tanács irányelve (1985. július 25.) a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (85/374/EGK)

Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ/EGB) 79. számú előírása – A járművek kormányberendezésének jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezések 78. melléklet: 79. számú előírás

 


19. BILATERÁLIS EGYEZMÉNYEK


2001. évi LXI. törvény az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről

34/2007. (XI. 29.) KüM határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 2-3. §-ainak hatálybalépéséről

165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

170/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2018. évi XXIX. törvény a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1981. évi 23. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás módosításának kihirdetéséről

1967. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

85/2003. (VI. 20.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

3/1990. (I. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Budapesten, az 1989. évi április hó 17. napján aláírt, a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről

1983/2. Nemzetközi Szerződés. Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában

306/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

9/1976. (IV. 30.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

26/2009. (II. 10.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló egyezmény jegyzékváltás útján történő módosításának kihirdetéséről

143/1996. (IX. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2014. évi I. törvény a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

16/1979. (IV. 27.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

337/2004 (XII. 18.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vizi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló, Budapesten 2003. szeptember 29. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

186/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált áruszállításról szóló Egyezmény kihirdetéséről

89/1993 (VI. 8.) Korm. rendelet a magyar-horvát nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 1984/5. Nemzetközi Szerződés a közlekedési minisztertől. Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában

151/1993. (X. 28.) Korm. rendelet a magyar-ír nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási Egyezmény kihirdetéséről

50/1979. (XII. 14.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jordániai Hasemita Királyság Kormánya között Budapesten, 1978. évi május hó 24. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

173/1998 (X. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között Budapesten 1996. október 7-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2016. évi VI. törvény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

18/1977. (VI. 5.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről

173/1994. (XII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1993. március 9-én aláírt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

45/1994. (III. 31.) Korm. rendelet a magyar-litván nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló egyezmény kihirdetéséről

1988/9. Nemzetközi szerződés a közlekedési minisztertől. Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a közúti árufuvarozásról

77/1998 (IV. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

116/1999 (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. június 4-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

1972. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

77/2000. (VI. 2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról szóló, Londonban, 1996. november 4-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó 6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

143/2001 (VIII. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nemzetközi gépjármű-közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

130/1999 (VIII. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a nem menetrend szerinti forgalomban bonyolódó nemzetközi közúti személyszállítási, Koppenhágában, 1998. május 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

77/1994. (V. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nemzetközi áruszállításról szóló egyezmény kihirdetéséről

30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

2014. évi LI. törvény a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről

136/1998. (VIII. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Budapesten, 1997. március 12-én aláírt, a nemzetközi kombinált áruszállításról szóló Egyezmény kihirdetéséről

6/1973. (II. 7.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

3/1981. (II. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

41/1980. (X. 21.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

2014. évi LVIII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2012. évi IV. törvény Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

24/1978. (IV. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

78/2000. (VI. 2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 1999. július 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

11/1998. (I. 30.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1997. január 28-án aláírt, a nemzetközi kombinált áruszállításról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2013. évi XLIII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről

154/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet a magyar-szlovén nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

1969. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten 1968. évi szeptember hó 14. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási Megállapodás kihirdetéséről

2012. évi LXVIII. törvény a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

147/2006. (VII. 19.) Korm. rendelet „a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az V. számú összeurópai közlekedési folyosó közúti csatlakozási pontjairól a magyar-ukrán határszakaszon” című egyezmény kihirdetéséről

65/1996 (V. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten 1994. március 22-én aláírt, a nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről