Kiderült: a szakmai szervezetek sem tudják az összeurópai közös megoldást a posting jelentette kihívásokra

2018. március 05. hétfő, 16:34

Tisztelt Tagjaink!

Miután az EU-s IRU-egyesületek álláspontjai többé-kevésbé leképezik a tagállami érdekek rendkívüli sokféleségét, régóta kérdéses volt, hogy lesz-e érdemi önálló IRU-javaslat az árufuvarozási speciális posting szabályokra (lex specialis) vonatkozóan. Amit az uniós döntéshozók olyannyira szorgalmaztak és vártak. Ma már tudjuk: nem lesz.

Emlékeztetőül: egy évvel ezelőtt a posting-ellenes – főként „keleti” – egyesületek csoportja a brüsszeli IRU-bizottságok ülésein alulmaradt az – akkoriban az MKFE nevével fémjelzett – lobbijával: teljes egészében ki kell venni a fuvarozást a kiküldetési irányelv(ek) hatálya alól.  Ehelyett a többségi támogatással megszületett alapvető IRU-álláspont – a német BGL nevével fémjelezve – az lett, hogy kizárás helyett szektorspecifikus kiküldetési szabályok kidolgozására van szükség a fuvarozásban. Ettől a „nyugati” döntéstől nem függetlenül jelentette meg az Európai Bizottság tavaly nyáron a lex specialis-ra vonatkozó javaslatát a Mobilitási Csomag anyagai között.

Az eltelt egy évben az IRU számos rendes és rendkívüli ülésén kereste a megoldást, különböző szempontú és megközelítésű, kompromisszumos szabályozási alternatívát kínálva a tagegyesületeknek, azonban mindvégig eredménytelenül. Múlt héten az Árufuvarozási EU-összekötő Bizottság (CLTM) ülésén az IRU munkaszervezetének utolsó próbálkozásai is kudarcot vallottak, nem lett elfogadva a szavazásra bocsátott utolsó felkínált verzió sem. (Az elmúlt évben a különböző IRU-javaslatokat az MKFE Árufuvarozási Tanácsa folyamatosan véleményezte, a legutóbbit azonban az MKFE sem támogatta, többek között azért, mert az a nemzetközi műveleteken belül negatívan diszkriminálta volna az ún. harmadik országos (cross-trade) fuvarozást.)

Az IRU-álláspont hiányát árufuvarozási területen (mert a személyszállításban az MKFE számára kedvező, a nemzetközi műveleteket mentesíteni szorgalmazó álláspont van érvényben!) egyszerre tekinthetjük pozitív és negatív fejleménynek. Olyan korábban nemigen volt, hogy vitatott kérdésekben összességében ne a nagy „nyugati” (francia, német, holland stb.) és skandináv egyesületek akarata érvényesült volna a CLTM-ben. Innen nézve a mi oldalunkon szorosan együttműködő egyesületek – írekre, britekre, spanyolokra, portugálokra, görögökre, dánokra is kiterjedő – összefogása sikereként is elkönyvelhető: sikerült megakadályozni, hogy a létszámban is fölényben lévő, posting-párti tagegyesületek az IRU-t is maguk mögött tudhassák kulcskérdésekben a protekcionista lobbijuk során. Másfelől azonban az is igaz, hogy az MKFE-nek elemi érdeke lett volna, hogy egy, a realitásokból – nem pedig politikai motivációkból – kiinduló, észszerű és szakmai kompromisszum szülessen az európai szereplők között.

Nem így lett, és ezzel mostantól tényleg minden a nemzeti lobbikon és nemzetközi politikai megállapodásokon múlik. Nem adjuk föl, de az erőviszonyok nem nekünk kedveznek. Uniós szinten a fuvarozási világszervezet pedig – tagjai döntése alapján – nem alakítója, hanem követője lehet csak a magyar fuvarozók számára is létfontosságú jogalkotási folyamatoknak.

Csányi Gábor nemzetközi titkár, 2018. március 5.