Május 1-től hatályos az MKFE új kollektív szerződése

2016. április 27. szerda, 14:12

Április 26-án Wáberer György, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) elnöke és Székely Sándor, a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete (TESZ) elnöke aláírta az MKFE tagvállalkozásaira vonatkozó új kollektív szerződést. A szerződés május 1-én lép hatályba.


Ez év elejéig MKFE-nek mint munkáltatói érdekképviseletnek több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződése volt a Nemzetközi és Hivatásos Gépkocsivezetők Országos Szakszervezetével (NeHGOSZ). Miután a szakszervezet reprezentativitását illetően kétség merült fel, amit a partner együttműködésének hiányában nem lehetett eloszlatni, az MKFE vezetése a kollektív szerződést 2016. február 1-jén három hónapos felmondási idővel felmondta.

Ezzel párhuzamosan gondoskodni kellett arról, hogy az Egyesület tagsága, valamint munkavállalóik ne maradjanak kollektív szerződés nélkül. Ezért az Egyesület vezetése haladéktalanul tárgyalást kezdett a Teherfuvarozók Európai Szakszervezetével, aminek eredményeként április elejére kialakult egy olyan kollektívszerződés-tervezet, amely a korábbi megállapodáshoz képest nem előnytelenebb a munkáltatók részére, és a foglalkoztatottak jogai sem csorbulnak, így alkalmas az alágazat területén a munkabéke biztosítására.

A kollektív szerződés intézményének lényege, hogy a munkajogviszonyban részt vevő felek érdekeik egyeztetésével, általános érvénnyel rendezhessék azokat a kérdéseket, amelyekben a Munka Törvénykönyvének diszpozitív szabályai lehetőséget adnak erre. Az MKFE mint munkáltatói érdekképviselet természetesen a tagjai érdekeinek szem előtt tartásával tárgyalt a szerződés tartalmáról. Ennek során figyelembe kellett venni azt is, hogy az Egyesület munkáltatói a néhány főt foglalkoztató kisvállalkozásoktól a többezres alkalmazotti létszámmal működő társaságokig ölelik fel a közlekedési alágazat szereplőit, ezért olyan kötelezettségeket lehet csak vállalni, amelyet a szerényebb lehetőségekkel rendelkező vállalkozások is biztosítani tudnak alkalmazottaiknak. Másrészt törekedni kellett arra, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdéseket a felek lehetőleg egyszerűen tudják rendezni.

Az április 26-án aláírt kollektív szerződésről elmondható, hogy egyértelműen előnyös mind a közúti fuvarozást és személyszállítást végző vállalkozások, mind a speciális körülmények között munkát végző, ezért sajátos munkajogi helyzetben lévő munkavállalóik számára. Ezért vélhetően mindkét oldal megelégedésére fog szolgálni a mindennapok munkajogi gyakorlatában.

A kollektív szerződést ITT>> olvashatják

MKFE kommunikáció