Aláírták az MKFE és a TESZ módosított Kollektív Szerződését

2017. október 05. csütörtök, 12:07
Székely Sándor, a Teherfuvarozók Európai Szakszervezete (TESZ) és Wáberer György, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) elnöke Budapesten kézjegyükkel látták el a 2017. szeptember 29-én módosított és a módosításokkal október 1-jétől hatályos, a közúti közlekedési alágazatban kötött, több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződést.
A frissített megállapodás számos könnyítést tartalmaz, több ponton a korábbinál rugalmasabb, a vállalkozói és munkavállalói igényekhez  igazodó szabályozást tesz lehetővé az MKFE tagvállalkozásai számára.

 

Az aláírást követően a két vezető Somogyi Gábor, az MKFE főtitkára jelenlétében áttekintette a közúti fuvarozás előtt álló legfőbb kihívásokat. Egyebek között megállapították, hogy a fuvarozási engedélyek fokozott ellenőrzésének beindulása hozzájárul a piac tisztulásához, a jogosulatlan fuvarozás visszaszorításához, ezáltal a hazai munkahelyek védelméhez.

Az MKFE és a TESZ egyaránt latba veti nemzetközi kapcsolatrendszerét és tekintélyét a nyugat-európai versenykorlátozó intézkedésekkel szemben. Mindkét vezető hangsúlyozta, hogy a bevezetett szabályozások és a tervezett intézkedések egyaránt nehéz helyzetbe hozzák a gépjárművezetőket, akiknek munkáját rendkívüli adminisztrációs feladatokkal nehezítik, a 45 órás pihenőidő kötelező szállodai eltöltésének előírásával pedig nehezen megoldható élethelyzetekbe sodorják. A két szervezet továbbra is szorosan együttműködik a nyugat-európai hatóságok versenykorlátozó magatartásának megváltoztatása érdekében.

Wáberer György és Székely Sándor egyetértettek abban, hogy a továbbra is fennálló gépjárművezető hiányt némileg enyhítette az államilag finanszírozott képzés és a sofőrjövedelmek növekedése. A szakma általános elöregedését az utánpótlás nem állította meg, mivel csökkent ennek a hivatásnak a népszerűsége a fiatalok körében. Ezen okokból további intézkedések szükségesen a gépjárművezető utánpótlás biztosítása érdekében.A KSZ módosításokról röviden

Mindenekelőtt a kollektív szerződés hatályával kapcsolatban kellett olyan szabály, amely kizárja, hogy egy munkáltató több kollektív szerződés hatálya alá tartozzon. Ezért a módosítás szerint nem terjed ki a hatály arra a tagra, aki az Egyesületbe történő belépésekor már egy másik munkáltatói érdekképviselet által kötött kollektív szerződés hatálya alatt áll.

A pótlékok garantált bérminimummal történő kiváltásának szabálya kimarad, mert a garantált bérminimum fogalma félreértésekre ad okot, miközben a felek egyébként is megállapodhatnak a pótlékokat maga után vonó munkavégzés ellentételezéséről.

A közúti közlekedésről szóló törvény 10 órában maximalizálta az éjszakai időszakra (0 és 4 óra között) eső munkavégzés esetén a napi leghosszabb munkaidőt, de lehetővé tette, hogy ettől kollektív szerződésben vagy munkaszerződésben a felek eltérjenek.  A kollektív szerződés kiegészítése ezt teszi, erre az esetre is napi 12 órás munkaidőt téve lehetővé.

A nemzetközi gépkocsivezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, ha négy héten keresztül külföldön dolgozott úgy, hogy semmilyen mértékű szabadnapot, pihenőidőt nem töltött otthon, a négy hét elteltével a heti pihenőidőt otthon töltheti legalább 72 óra időtartamban. Ettől a lehetőségtől csak a munkavállaló előzetes, írásbeli lemondó nyilatkozata alapján lehet eltérni.

A tagság részéről többen felvetették, hogy célszerű lenne, ha a kollektív szerződés lehetővé tenné, hogy a munkáltató az azonnali hatályú felmondást nem indokló, kisebb súlyú vétkes kötelességszegések esetén szankciókat (pl. juttatások időleges csökkentése, megvonása, stb.) alkalmazhasson a munkavállalóval szemben. A kollektív szerződés kiegészül ezekkel a munkaköri kötelezettség vétkes megszegése esetére kilátásba helyezett szankciókkal.

Ezeken kívül az anyagi felelősség szabályait rendszerezi a módosítás, világosan elkülönítve egymástól a különböző alapú felelősségi eseteket (pl. megőrzési felelősség, leltárfelelősség, munkahelyre bevitt tárgyakért való felelősség), de az eddigi szabályokon lényegében nem változtat.

 

Az MKFE 2017. október 5-től hatályos Kollektív Szerződését  IDE KATTINTVA töltheti le.

 

MKFE kommunikáció