Közlekedés tárgyú jogszabályok változása

2019. január 09. szerda, 15:40

2018. december 21-én megjelent a Magyar Közlöny 2018. évi 209. száma, amely számos fuvarozást érintő jogszabály módosítását eredményezte, zömmel 2019. január 1-vel. Ezeket a változásokat az alábbiakban foglalunk össze.

A változással érintett jogszabályok:

  • a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
  • a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet
  • a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
  • a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

 
A Magyar Közlöny 209. számának ide vonatkozó részét INNEN>> töltheti le.

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

2019. január 1-től kezdődően konténer vagy cserefelépítmény fuvarozása akkor kezdhető meg jogszerűen, ha a feladó a fuvarozó részére átadta a konténer vagy cserefelépítmény tömegét, fontosabb jellemzőit tanúsító bizonylatot, amelyet a fuvarfeladat során a járműben kell tartani, azt ellenőrzés során be kell tudni mutatni a közúti ellenőrnek. Amennyiben a közúti ellenőrzés során a konténer vagy cserefelépítmény tömegét tanúsító bizonylatot a gépjárművezető nem tudja bemutatni, úgy közigazgatási bírságot szab ki a hatóság, amelynek összege 30.000 forint.

 

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

Változik egyes műszaki hiányosságok esetében megállapítható bírságok összege. Közúti ellenőrzés során megállapított, közlekedésbiztonságra veszélyes műszaki hiányosság(ok) miatt a hatóság 600.000,- forint közigazgatási bírságot szabott ki a 156/2009. Korm. rendelet alapján. Január 21-től kezdődően ez változni fog, ugyanis nem azonnal 600.000,- forint lesz a bírság, hanem fokozatosan emelkedik a hiányosságok számának függvényében maximum 600.000,- forintig. Tehergépkocsik (N2, N3 kategória), vontatmányok (O3, O4 kategória) és autóbuszok (M2, M3 kategória) esetében hiányosságonként 200.000,- forint a bírság.

Csökkenni fognak a bírságtételek akkor is, ha az uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolást nem tudják bemutatni a közúti ellenőrzés során. Január 21-ig 800.000,- forintos bírságot szab ki a hatóság e mulasztás miatt, viszont ez jelentősen, tehergépkocsik (N2, N3 kategória), vontatmányok (O3, O4 kategória) esetében 60.000,- forintra, autóbuszok (M2, M3 kategória) esetében pedig 100.000,- forintra csökken.

Fontos megkötés ugyanakkor, hogy a fentiekben említett, jármű műszaki állapotával, dokumentációjával kapcsolatosan kiszabható bírság maximuma 600.000,- forint, vagyis műszaki okra visszavezethető okok miatt ennél az összegnél nagyobb bírság nem szabható ki. Az üzembentartó mellett a gépjárművezető is bírságolható, viszont esetében a bírságtételek 20%-át alkalmazhatja a hatóság.

A 2019. január 21-től hatályba lépő táblázat:

Közúti jármű műszaki megfelelőség

A súlyosság foka

A bírság összege forintban 
a T5 kategóriába tartozó kerekes traktor esetén

A bírság összege forintban N2, N3, O3, O4 kategóriájú jármű esetén

A bírság összege forintban M2, 
M3 kategóriájú jármű esetén

A személy- vagy áruszállítási szolgáltatást végző haszonjármű biztonságilag és műszakilag megfelelő állapotban tartásának elmulasztása, amelynek következtében a fékrendszer, a kormányrudazat, a kerék/gumiabroncs, a felfüggesztés, az alváz, vagy egyéb berendezések veszélyes hiányosságokat mutatnak; mindez olyan arányú közvetlen veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára, hogy az a haszonjármű továbbhaladásának megtiltására vonatkozó döntést eredményez

RSJ

hiányosságonként
50 000 Ft

hiányosságonként
200 000 Ft

hiányosságonként
200 000 Ft

A közúti közlekedési szolgáltatást végző haszonjármű uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli közúti közlekedése

RSJ

40 000 Ft

60 000 Ft

100 000 Ft

 

A bírságrendelet az alábbiként definiálja a veszélyes hiányosság fogalmát:

  • A közúti közlekedés biztonságára közvetlen vagy azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést veszélyesen befolyásoló hiányosság;
  • a rakománynak vagy a rakomány egy részének elvesztésével kapcsolatos vagy valamilyen közvetlenül a rakományhoz kapcsolódó kockázat, ha az közvetlenül veszélyezteti a közlekedési biztonságát vagy a személybiztonságot.

 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

A megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal, Pest megyében az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el a közúti járművek – ideértve a trolibuszt is – közlekedésbiztonsági ellenőrzése, a közúti járművek összeépítésének, egyedi átalakításának, valamint a forgalomba helyezésének engedélyezése, továbbá a tulajdonos kérelmére az M2, M3, N2, N3 és O járműkategóriába tartozó jármű esetében az eredeti COC okmány benyújtása alapján műszaki megvizsgálás nélkül történő Műszaki adatlap kiadása során.

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, amennyiben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozók egymás közötti tulajdonjog átruházása, feltéve, hogy a tulajdonjogot átruházó a járműnyilvántartásba bejegyzett tulajdonos.

A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

 

MKFE kommunikáció