Kereskedelmi gázolaj: első adminisztratív teendők

2011. január 05. szerda, 16:38

Lépjen velünk olajra, nehogy lemaradjon!


Hogyan érdemes hozzálátni a kereskedelmi gázolajjal kapcsolatos ügyintézéshez? Mint az eddigiekben Ön megismerhette, az árufuvarozók és személyszállítók (meghatározott feltételekkel) — tehát a 2011. január 1-jétől bonyolított hazai tankolásaik esetén — literenkénti adó-visszaigénylésre jogosultak.


Mivel a jogszabályok meglehetősen szigorú feltételekhez és előzetes regisztrációhoz kötik a kereskedelmi gázolajár igénybevételét, s mert egyesületünk azt szeretné, hogy a jogosultak minél előbb élhessenek e kedvezménnyel, az alábbiakban olyan útmutatót állítottunk össze, melyet végigkövetve Ön sem fog elveszni a jogszabályok labirintusában, s mely által a hivatali ügyintézés is lényegesen egyszerűbbé válik.TEENDŐK:
Legsürgetőbb tennivalója az, hogy — akár már a mai tankolásainál — oly módon vételezze az üzemanyagot, hogy az biztosan megfeleljen a jogszabályban előírtaknak, s a későbbiekben már a mai literekre is érvényesíthesse adóvisszaigénylési jogosultságát.

Ha Ön üzemanyagkártyával kívánja tankolásait bonyolítani:
Ha Ön Magyarországon telephelyi üzemanyagtartályból kíván tankolni:
1.) ellenőrizze, hogy az üzemanyagkártya rendszámra szól-e, ugyanis a jogszabály ezt szabja feltételül a kereskedelmi gázolajár igénybevételéhez! TIPP: a legtöbb kártya dombor-nyomott. Feltűnően látható rajta a jármű rendszáma. Ha nem dombor-nyomott kártyát használ, az nem kizáró ok! A lényeg, hogy a kártyán LEGYEN RAJTA az autó rendszáma!

2.) azonnal értesítse minden, 7,5 t legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművének gépkocsivezetőjét (ill. autóbusz-vezetőjét), hogy kártyás tankolásnál az eddig megszokott menetlevél-szám helyett ezentúl mindenképpen a kilométeróra állását diktálják be a kútkezelőnek! TIPP: a legtöbb olajtársaság már alkalmassá tette kasszarendszerét a kilométeróra-állás rögzítésére. A gépkocsivezető a helyszínen ellenőrizni tudja, hogy bevitték-e a szükséges adatokat, a neki átadott bizonylaton (slip).

3.) Keresse meg a kártyaszerződése(i)hez tartozó üzletkötő(ke)t (ha több van, akkor mindegyiket), és ellenőrzésképpen külön is kérdezzen rá, hogy a jövőben biztosan feltüntetik-e a kétheti vagy havi számlájuk kiegészítő számlamellékletein a járművezetők által a kutasnak a tankoláskor bediktált kilométeróra-állást! TIPP: A kereskedelmi gázolajár az üzemanyag-forgalmazóknak is üzlet, hiszen nagyobb forgalmat remélnek tőle. Meg kell felelniük az Ön elvárásainak!
1.) ellenőrizze, hogy a berendezés alkalmas-e:
a) a tankolt mennyiséget rendszámonként rögzíteni
b) a tankoló jármű kilométeróra-állását rögzíteni
c) el van-e látva üzemanyag-tankoló automatával ill. elektronikus mérőeszközzel
d) tud-e időszakos nyomtatást végezni a havi tankolt mennyiségekről, járművenként illetve összesen.

2.) Ha a fenti feltételek valamelyike nem adott, egyesületünk gyors szakértői tanáccsal tud az MKFE-tagoknak segíteni. Ezesetben a telephelyi tartályról és annak kimérő szerkezetéről rendelkezésre álló dokumentumokat szkennelve az hazitankolo@mkfe.hu e-mail címre küldheti.

3.) Ha a telephelyi töltőállomás semmilyen bizonylatot nem tud adni, akkor érdemes elgondolkodnia a kútoszlop fejlesztéséről.

4.) Miközben a fentieknek megfelelően pályára állította járműveit, hogy azok a lehető leghamarabb, s az Ön további adminisztratív teendői közben is a majdani adó-visszatérítéshez megkövetelt módon tankoljanak, Ön megkezdheti a hivatali ügyintézést. Regisztrálnia kell a vállalkozását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, hogy ezáltal a későbbiekben alkalmassá váljon kereskedelmi gázolaj után járó adó-visszaigénylésre.

5.) Ezután vállalkozásának székhelye szerint válassza ki e listából », hogy melyik lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak azon megyei (fővárosi) Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, ahová regisztrációs kérelmét majd le kell adnia. Ezen hivatal címét és elérhetőségeit célszerű kinyomtatnia és félretennie, hiszen a jövőben Ön minden (kereskedelmi gázolajjal kapcsolatos) ügyét ott fogja intézni.

6.) Most nyisson egy iratrendezőt, és máris elkezdheti gyűjteni a beadandó dokumentumokat. Ezek az alábbiak:

» társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) vagy a vállalkozói igazolvány fénymásolata

» belföldi vagy közösségi árufuvarozói (ill. személyszállítóknak autóbuszos) engedély fénymásolata

» az érintett jármű(vek) forgalmi engedély(ei)nek fénymásolata(i) – ügyeljen az érvényességre!

» bérleti szerződés(ek) másolatai, ha a jármű(vek) bérelt(ek)

» (kártyás tankolóknak) kártyaszerződés fénymásolata

» (telephelyi tankolóknak) a tartályt magába foglaló területre érvényes bérleti szerződés fénymásolata; vagy ha ez saját tulajdonú, akkor azon a saját tulajdonrészt igazoló okmány fénymásolata

» regisztrációs űrlap: kérelem a vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez; a NAV honlapjáról itt letölthető »

» VPID (EORI) szám igénylése: ha Ön még nem rendelkezik VPID-számmal, akkor a kereskedelmi gázolaj regisztrációs kérelmének kitöltésével és benyújtásával Ön ezt az azonosítószámot is kérelmezi. Külön nyomtatványt erre a célra NEM kell benyújtani. Ebben az esetben azonban a csatolandó dokumentumokat ki kell egészíteni az aláírási címpéldány és a bankszámlaszerződés eredeti VAGY HITELESÍTETT MÁSOLATI példányaival.


7.) Ügyeljen az űrlapok cégszerű aláírására. Javasoljuk, hogy az illetékes hivatalba azokat mindenképpen (postai) könyvelt küldeményként (ajánlottan ill. tértivevénnyel) adja fel; semmiképp ne használjon faxot! A dokumentumokat személyesen is beviheti. Ilyenkor javaslunk egy telefonos időpont-egyeztetést.


8.) Nagyon lényeges, hogy a regisztrációját követően Önnek minden, akár a vállalkozásában, akár az érintett járművei vonatkozó adataiban bekövetkezett változást 10 napon belül be kell jelentenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál!


A VISSZATÉRÍTÉS JOGÁNAK KELETKEZÉSE ÉS VÉGE:

» Az adó-visszaigénylési jog a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás napján keletkezik (amikor a gázolajat betöltötték a járműbe).

» Az adó-visszaigénylési jog legfeljebb a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás hónapját követő 12 hónapon belül érvényesíthető.


* * *


A fenti útmutató tájékoztatási céllal készült. Minden részletre kiterjedő és hivatalos dokumentumként az alábbi jogszabályokat kell alapul venni:

• 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól (KATT »)

• 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (KATT »)

• 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról (KATT»)


Az adó visszaigénylése immáron havi rendszerességgel lehetséges. Kövesse az AutóKözlekedés folyóiratunk, valamint honlapunk és hírleveleink tudósításait!

TOVÁBB AZ ÜGYINTÉZÉSBEN »