Jogszabályváltozások (2009. VII. 1.)

2011. május 12. csütörtök, 16:04

Jelentős változások a közösségi vámjogszabályokban

Tájékoztatjuk T. Fuvarozó Tagjainkat, hogy az EU Bizottsága, 2009. július 01-i időponttól, jelentős változásokat fogadott el a közösségi Vámjogszabályok rendelkezései tekintetében. Az egyes jogszabályi változások között vannak azonnali hatállyal bevezetendő intézkedések, míg mások hatályba lépésére, 2010. december 31-ig derogációt fogadtak el.Folyó év, július 1-jével a Közösség valamennyi tagállamában kötelező érvénnyel, de a tagországok saját belátása és gyakorlata szerint bevezetésre kerül az ún. EORI SZÁM (Economic Operator”s Register Identification).


Az EORI szám nem más, mint az uniós vámhatóságok előtt folyamatban lévő eljárásokban közreműködők (be)azonosítására szolgáló EGYEDI AZONOSITÓ!


Minden tagállam gazdálkodója köteles a saját tagállamában EORI számot szerezni, a Magyar Köztársaságban az eddig is alkalmazott VPID szám képezi/jelenti az EORI számot. Természetesen annak a gazdálkodónak, akinek nincs önálló VPID száma, sürgősen igényelnie kell azt, mivel a Közösség vámszervei csak EORI szám birtokában fogadják el ügyfélként.


Más tagállam gazdálkodója a saját államában köteles EORI számot szerezni/igényelni.


Közösségen kívüli harmadik ország gazdálkodója ott szerezhet EORI számot, ahol először találkozik bármely Közösségi tagország vámhatóságával. (További EU tájékoztatás a TAXUD honlapján található!)


Ugyancsak jelentősek a KIVITELI ELJÁRÁSOK-hoz kapcsolódó változások.


Folyó év, július 01-től a Közösség területéről történő ÁRUKIVITEL esetén, a Kiviteli Árunyilatkozatot az exportőr, vagy megbízottja kizárólag elektronikus úton adja (nyújthatja be) az illetékes vámszervhez. A Kiviteli Eljárás teljesen elektronikussá válik, a „küldő” az elektronikai hálózati kapcsolaton keresztül tudja csak elküldeni az elektronikus üzenetét, ami megfelel az árunyilatkozat-adás feltételeinek (E-bejelentés).


A „normál eljárásban” KIVITELI KISÉRŐ OKMÁNY kerül kiállításra, ami a kiléptetés mozzanatáig kíséri az árut, bár a Közösség külső határán működő kiléptető vámszervnek, nem kell igazolásával ellátnia azt.


(Ennek ellenére, felhívnám T. Fuvarozók figyelmét arra, hogy jobb ha megkísérlik megszerezni a kiléptetés igazolását, mivel az indító vámszerv az általa indított keresési eljárása keretében „alternatív igazolás” benyújtását kérheti!)


Előbbiekkel összhangban, létezik ún. Egyszerűsített Kiviteli Eljárás kezdeményezésének lehetősége is, amikor az ügyfél (feladó, küldő stb.) saját telephelyéről, saját eljárásában ad elektronikus úton kiviteli árunyilatkozatot.


Kilépési Gyűjtő Árunyilatkozat-ot csak abban az esetben kell a vámhatóság felé benyújtani – ideiglenesen -, ha nincs Kiviteli Árunyilatkozat, mivel a Kiviteli Árunyilatkozatnak eleve tartalmaznia kell az ott megkövetelt biztonsági elemeket. A Kilépési Gyűjtő Árunyilatkozat benyújtása, 2010. december 31-ig önkéntes alapon történhet/történik.


*


IMPORT áruk esetében, Belépési Gyűjtő Árunyilatkozat (be-)nyújtása a magyar vámhatóság eljárásában, 2009. október 01-től lehetséges, mivel csak a jelzett időponttól tudja fogadni elektronikus úton azokat. Ez utóbbi általános alkalmazása is elhalasztásra került, 2010. december 31-ig.


ÁRUTOVÁBBITÁSI eljárások esetében (NCTS/TIR) is lehetségessé vált a megfelelő biztonsági és védelmi adatok beépítése az elektronikus úton elküldésre kerülő bejelentésekbe, amelyről további információkat szerezhetnek az Egyesület szakterületi oktatásán.


Vámszakterületi vezető

Rögzítés dátuma: 2009-07-02