Certificat kapható az MKFE-nél!

2011. május 12. csütörtök, 16:06

Az MKFE értékesítésén megvásárolható az Alkalmassági Bizonyítvány

Ára: 36,- Ft+ÁFA

Alkalmassági vizsgálat elvégzési helye:


 • Budapesti székhellyel rendelkező cég, és egyéni vállalkozó esetében a budapesti 1. Számú Vámhivatal hivatalos helye, Budapest, X. kerület Száva u. 7. Telefon: 26 05 174, 26 10 079.

 • Pest-Megyei székhellyel rendelkező cég, és egyéni vállalkozó esetében - a főváros területének kivételével - a Buda-Környéki
  Vámhivatal hivatalos helye, Budaörs, Dózsa György út 1/B. Telefon: 23 415 477, 416 587.


Az alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez a Regionális Parancsnokságnál (Bp. XIV. ker. hungária krt. 112-114.) kell előzetesen jelentkezni és időpontot kérni, szóban, vagy írásos kérelem benyújtásával, mely faxon is küldhető!


A kérelemnek tartalmaznia kell: • A jármű rendszáma,

 • A jármű tulajdonosának, vagy üzembentartójának adatai (cég neve, székhelye)

 • A jármű alkalmassági vizsgálaton történő megjelenési időpontjának megjelölése, legalább három munkanap, mely közül az egyik munkanapon
  megtörténhet az alkalmassági vizsgálat)

 • A cég, vagy egyéni vállalkozó telefon és fax száma, ügyintéző neve.


A jelentkezés és az alkalmassági bizonyítvány kiadásának, hosszabbításának, érvényesítésének helye. Vám- és Pénzügyőrség Közép-Magyarországi
Regionális Parancsnokság (VPKMRP)


Budapest, XIV. kerület Hungária krt. 112-114. Telefon: 47 04 121, 47 04 122, Fax: 47 04 120 Nyitva tartás: hétfő - csütörtök 8.00-tól 16.00 óráig, péntek 8.00-tól 12.00 óráig.


A vámhivatalnál történő alkalmassági vizsgálathoz benyújtandó okmányok: 1. Érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal nem rendelkező jármű esetében • A jármű forgalmi engedélyét,

 • A költségtérítésről szóló határozatot,

 • A költségtérítés befizetéséről szóló banki igazolást (ha a befizetést nem a helyszínen átadott postai készpénz-átutalással vagy készpénzben kívánja teljesíteni),

 • Új alkalmassági bizonyítvány igénylése esetén 8 db 9x12 cm-es fényképet, melyen a jármű elölről, hátulról, bal és jobb oldalról
  látható (rendszámnak jól olvashatónak kell lennie),

 • Új alkalmassági bizonyítvány igénylése esetén számítógéppel vagy írógéppel kitöltött 1 példány "ALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY" nyomtatványt,

 • Meghatalmazás a jármű tulajdonosától, vagy üzembentartójától a vizsgálatban résztvevő személy részére, 1. Érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező jármű esetében • A jármű forgalmi engedélyét,

 • A költségtérítésről szóló határozatot,

 • A költség térítés befizetéséről szóló banki igazolást (ha a befizetést nem a helyszínen átadott postai készpénz-átutalással vagy készpénzben kívánja teljesíteni),

 • Hosszabbítandó alkalmassági bizonyítványát,

 • Meghatalmazás a jármű tulajdonosától, vagy üzembentartójától a vizsgálatban résztvevő személy részére, 1. Érvénytelenített alkalmassági bizonyítvány érvényesítése (amennyiben az alkalmassági bizonyítvány érvényességi határidőn belül van) • A jármű forgalmi engedélyét,

 • A költségtérítésről szóló határozatot,

 • A költségtérítés befizetéséről szóló banki igazolást (ha a befizetést nem a helyszínen átadott postai készpénz-átutalással vagy készpénzben kívánja teljesíteni),

 • Valamint a jármű érvénytelenített alkalmassági bizonyítványát,

 • Amennyiben a jármű javítása után a jármű külső jellemzői megváltoztak, 8 db 9x12 cm-es fénykép szükséges, melyen a jármű elölről, hátulról, bal és jobb oldalról látható (rendszámnak jól olvashatónak kell
  lennie,

 • Meghatalmazás a jármű tulajdonosától, vagy üzembentartójától a vizsgálatban résztvevő személy részére.


A fuvareszközzel a vizsgára felkészülve a fenti okmányokkal együtt a VPKMRP által meghatározott helyen és időben kell megjelenni!
Amennyiben a benyújtott okmányok és/vagy a fényképek érvénytelenek, nem megfelelőek, vagy a jármű műszaki szempontból nem megfelelő,
az alkalmassági vizsgálatra vonatkozó kérelmet a Parancsnokság határozattal elutasítja.


A vámhivatalban történt alkalmassági vizsgálatot követően az Alkalmassági Bizonyítvány kiadása a fenti címen a Vám- és Pénzügyőrség
Közép-Magyarországi Regionális parancsnokságon történik.


Az Alkalmassági Bizonyítvány kiadásához az alábbi okmányok szükségesek: • A vámhivatalban történt alkalmassági vizsgálat során benyújtott okmányok közül: 1. a költségtérítésről szóló határozat, melyet az alkalmassági vizsgálatot végző vámhivatal záradékolt (igazolta a költségtérítés
  befizetését)

 2. a költségtérítés befizetésének az igazolása,

 3. a régi Alkalmassági Bizonyítvány

 4. új Alkalmassági Bizonyítvány kiállítása esetén, vagy ha a jármű javítása után a jármű külső jellemzői megváltoztak 8 db 9x12 cm-es fénykép, melyet az ügyfél 2 db A4-es papírra felragasztott,

 5. új Alkalmassági Bizonyítvány kiállítása esetén a kitöltött Alkalmassági Bizonyítvány, melyet a vámhivatalban a vizsgálatot
  végző pénzügyőr aláírt a 7. Számú rovatban,

 6. meghatalmazás az Alkalmassági Bizonyítvány átvételére.


A vámhivatal által kiállított vizsgálólap.

Rögzítés dátuma: 2001-12-19