Tagdíjak

2011. április 06. szerda, 09:56

ÁltalánosJárművek száma alapján meghatározott tagdíj az árufuvarozói illetve autóbuszos személyszállítói engedéllyel rendelkezők esetén, illetve a sajátszámlás szállítók esetén. 

A járművek számának megállapítása a 261/2011. (XII.7.) rendelet alapján kiadott árutovábbítási, illetve közúti személyszállítási engedélyekben szereplő járművek száma alapján történik.

Az Alapszabály szerint az árufuvarozókkal azonos kategóriába tartoznak a kísérő szolgáltatást (pl. ADR, túlméretes járművek kísérete) nyújtó vállalkozások, mely esetben az árutovábbítási engedély helyett, a gépjárművek számát hitelt érdemlően tanúsító okiratok (forgalmi engedélyek) alapján történik a besorolás.

A tagdíjak 200 Ft/hó hozzájárulást tartalmaznak az MKFE Önkéntes Segélyező Alapítványa működéséhez.

Járművel rendelkezőkKategóriák Tagdíj a járművel rendelkező árufuvarozó tagok részére (Ft/hó)Kategóriák Tagdíj Ft/hó
1 - 3 gépjármű 3 200,-
4 - 6 gépjármű 4 900,-

7 - 9 gépjármű
6 500,-

10 - 20 gépjármű
9 400,-
21 - 50 gépjármű 16 400,-
51 - 200 gépjármű 24 200,-
201 - 500 gépjármű 39 200,-
501 - 1000 gépjármű 59 200,-
1001 gépjármű felett 79 200,-


Tagdíj a járművel rendelkező személyszállító tagok részére


Kategóriák Tagdíj Ft/hó
1 - 3 gépjármű 1 700,-
4 - 6 gépjármű 2 550,-

7 - 9 gépjármű
3 350,-

10 - 20 gépjármű
4 800,-
21 - 50 gépjármű 8 300,-
51 - 200 gépjármű 12 200,-
201 - 500 gépjármű 19 700,-
501 - 1000 gépjármű 29 700,-
1001 gépjármű felett 39 700,-


Teljes tagdíjas pártoló tagokTeljes tagdíjat fizető pártoló tagok tagdíja:

Amennyiben a teljes tagdíjat fizető pártoló tag által üzemeltetett gépjármű-darabszám megállapítható, a tagdíj megegyezik a teljes jogú tagok tagdíjával.
Amennyiben a teljes tagdíjat fizető pártoló tag által üzemeltetett gépjármű-darabszám nem megállapítható, a tagdíj megállapítása az éves árbevétel szerint történik:Éves árbevétel Ft/hó
0 - 50 M Ft 3200,-
50 - 100 M Ft 4 900,-
100 - 150 M Ft 6 500,-
150 - 500 M Ft 9 400,-
500 - 1 000 M Ft 16 400,-
1 000 - 3 000 M Ft 24 200,-
3 000 - 10 000 M Ft 39 200,-
10 000 - 50 000 M Ft 59 200,-
50 000 M Ft felett 79 200,-

Csökkentett tagdíjas pártoló tagok


A csökkentett tagdíjat fizető pártoló tagok tagdíja 300 Ft/hó.

A jelen szabályzatban meghatározott tagdíjak először 2007. 04. 01.-től kerülnek alkalmazásra. A jövőben a tagdíj mértéke az éves inflációt meg nem haladó mértékben a főtitkár ellenjegyzésével növelhető.

Határozat


A 2007. május 19-i Országos Küldöttközgyűlés határozata:

Az MKFE Küldöttközgyűlése szükségesnek tartja, hogy a tagdíjak számlázásakor a gépjárművel rendelkező tagok esetében a mindenkor aktuális, általuk üzemeltetett gépjárműdarabszám kerüljön figyelembe vételre! A Küldöttközgyűlés felhatalmazza az MKFE főtitkárát, hogy az MKFE-tagok tényleges gépjármű-darabszámára vonatkozó adatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól megkérje.