Impresszum

 
Laptulajdonos: Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete
Főszerkesztő: Rojkó Júlia
Hirdetésfelvétel: Eötvös Anita
06 (1) 252 0688/226
A lap ára: 800 Ft + 5 % ÁFA = 840 Ft / szám
Tördelés,
nyomdai munkák:
Perjési Grafiakai Stúdió
1116 Bp., Építész u. 8-12.
tel.: 06 (1) 209-3859
Internet: www.reklam.perjesi.hu
Lapunkat az egyesületi tagok a tagdíj ellenében kapják meg.
Nem egyesületi tagoknak részére lehetőség van a lap előfizetésére.