Tagfelvétel

2016. május 04. szerda, 09:56

Kik lehetnek tagok


Hogyan lehet az egyesülethez csatlakozni?

Tagjaink lehetnek:
 • közúti áru- és személyfuvarozók
 • saját számlás áru- és személyszállítók
 • szállítmányozók
 • fuvareszközzel nem rendelkező fuvarszervezők
 • a felsorolt vállalkozásokat tömörítő szervezetek
 • mindazok, akik a magyar közúti fuvarozás, vagy a személyszállítás ügyét az MKFE-n keresztül támogatni kívánják.
A jelentkezés az egyesülethez benyújtott tagfelvételi kérelem útján történik. A tagfelvételhez szükséges nyomtatványok a Letöltések menüpontban találhatók.
A tagfelvételi kérelmeket az MKFE irodáiba kell eljuttatni.

TIR igénylés eseténTagfelvételi iratok TIR-igénylés esetén

A TIR nemzetközi vámgarancia-okmánnyal fuvarozó vállalkozások felvétele a pénzügyi garancia miatt alaposabb dokumentációt kíván. A TIR-okmány igényléséhez a nyomtatványok a Letöltések menüpontban találhatók. A kérelem elbírálásáról a főtitkár dönt, s erről tájékoztatja az új tagot és az elnökséget.

Társas vállalkozásoknak:
 • tagfelvételi kérelem (cégszerű aláírással)
 • adatlap (cégszerű aláírással)
 • utolsó, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés másolata
 • cégbírósági végzés(ek) másolata (minden módosításról)
 • 1 hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat (eredeti)
 • aláírási címpédány(ok) vagy aláírásminta(k) (eredeti)
 • NAV bejelentő és változás-bejelentő lap(ok) lap másolata
 • közúti árutovábbítási engedély (közúti árufuvarozói engedély) vagy áruszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély főoldalának másolata
 • a szakmai irányító képesítését igazoló okirat másolata
Egyéni vállalkozásnak:
 • tagfelvételi kérelem (cégszerű aláírással)
 • adatlap (cégszerű aláírással)
 • a vállalkozói igazolvány másolata vagy hatósági igazolás az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról másolatban
 • NAV bejelentő és változás-bejelentő lap(ok) lap másolata
 • közúti árutovábbítási engedély (közúti árufuvarozói engedély) vagy áruszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély főoldalának másolata
 • szakmai irányító képesítését igazoló okirat másolata
TIR felvételre jogosult személyek bejelentő lapja (cégszerű aláírással ellátva)
 • Űrlap letöltheő és másolható! ITT >>
  TIR felvevő(k) erkölcsi bizonyítványa(i) (eredeti)


Járművek adatai:

Járműbejelentés kitöltve (cégszerűen aláírva)
Űrlap letölthető és másolható! ITT>>
Csatolandó:

 • rendszámra szóló közúti árutovábbítási engedélykivonat (közúti árufuvarozói engedély mindkét oldalának másolata) vagy áruszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély hiteles másolata
 • nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány másolata (akiknél ez szükséges)
 • alkalmassági bizonyítvány („Certificat” négy db. fotóval, melyeken a rendszám és a TIR-tábla is elöl-hátul látható) másolata
 • forgalami engedély (mindkét oldal) másolata
 • bérleti vagy lízingszerződés másolata (ha nem saját a jármű)

TOVÁBBI FELTÉTELEK:
 • kötelezettség-vállalási nyilatkozat: A tagi jogviszony létrejötte után lehet megvásárolni az MKFE budapesti irodájában, és azt ott, személyesen kell az ügyvezetőnek aláírnia. Az aláíráskor székhelyes, adószámos bélyegzőre is szükség van.
 • kérelem a TIR eljárásban való részvételhez (a kötelezettség-vállalási nyilatkozattal együtt benyújtandó)
 • TIR-igazolványt igénylőknek nem a tagfelvételkor, hanem a tagsági viszony létrejöttét követően, be kell nyújtaniuk a vállalkozás vezetőjének (több vezető esetén mindegyikük)  eredeti erkölcsi bizonyítványát, továbbá NAV együttes (adó és vám) tartozásmentességi igazolását, valamint, a vállalkozás vezetőjének nyilatkozata. Az igazolások egyike sem lehet 30 napnál régebbi a felhatalmazásuk időpontjában! Ezért ezen igazolások beszerzését célszerű a tagfelvétel megtörténte utánra időzíteni, mert a túl korán megkért igazolások a tagfelvételi eljárás elhúzódása esetén időközben lejárhatnak.
 • az egyesület által szervezett TIR-tanfolyamon való részvétel és az ezt alátámasztó igazolás

Az MKFE tagsági díj kiegyenlítésére és a TIR Belépési Garancia letét befizetésére csak a tagfelvételről szóló értesítést követően kerül sor. Az MKFE tagjai közé felvett vállalkozás 1 db tagkártyát kap. További kártya kiadása csak cégszerűen aláírt kérelem alapján és pótdíj ellenében lehetséges.


Egyéb tudnivalók TIR-eseknek:

A jelentkezőkről céginformációt kérünk.

A tagnak a TIR rendszerbe való felvételéhez az egyesület vizsgálja a tag szakmai megfelelőségét és gyakorlatát, valamint pénzügyi feddhetetlenségét. A felvételről szóló döntés meghozataláig a jelentkező TIR okmányt NEM VÁSÁROLHAT! Ha a jelentkezőt az MKFE tagjaként felveszik, és ő TIR rendszerben kíván fuvarozni, akkor a kötelezettség-vállalási nyilatkozat cégszerű aláírása és a tagdíj befizetése után letétet kell letennie:

1.) LETÉT. A TIR-rendszerbe újonnan, illetve újólag belépő egyesületi tagok készpénz letétet kötelesek nyújtani.

 1. január 1-jétől nemzetközi vámgarancia-okmány felhasználás esetében (TIR jogosultság megszerzése), a TIR Belépési Garancia letét mértéke a következők szerint kerül megállapításra:
 • a letét minimum összege 1,4 millió forint (1.400.000,- HUF),
 • a fokozott kockázatot jelentő országokat érintő tevékenység esetén nyújtandó letét minimum összege 2,0 millió forint (2 000 000,- HUF).

Az Egyesület által megállapítható letétösszeg felső határa 100.000,- EUR mértékű. Az Egyesületnek a TIR igazolványokat kibocsátó genfi székhelyű IRU felé vállalt kötelezettségei alapján a 100.000,- EUR mértékű garancia letét összegének megállapítása abban az esetben válhat szükségessé, ha a TIR-igazolványok használatára igényt bejelentő fél jelentős kockázati tényező az IRU, illetve az általa működtetett TIR-rendszer számára.

2.) BIZTOSÍTÁS. A TIR-igazolványok használatára felhatalmazott személy/gazdasági társaság a speciális letét-fedezeti biztosítás megkötésével válthatja ki a készpénzben nyújtott garancia-fedezetét az első év elteltét követően, meghatározott kondíciók mellett. Annak díja az egész vállalkozásra és az összes járműre, egy naptári évre számítva 93 ezer Ft (normál) vagy 130 ezer Ft (fokozott kockázatú). A biztosítást az MKFE-ben lehet megkötni.


Bejelentett gépjárművenként egyszerre legfeljebb 6 darab TIR igazolvány lehet a fuvarozó birtokában.

Azokat a fuvarozókat, akik a TIR igazolványokat szabálytalanul használják fel, vagy nem számolnak el időben az okmányokkal, az egyesület átmenetileg vagy akár véglegesen is KIZÁRHATJA a TIR-rendszerből, súlyosabb esetben az Egyesületből.

Egyszerűsített tagfelvételEgyszerűsített tagfelvételi iratok

Ha Ön nem kíván TIR nemzetközi vámokmányt használni, egyszerűsített tagfelvételi eljárásban vesz részt, melyhez a következő dokumentumokat kell eljuttatnia hozzánk:

Társas vállalkozások

továbbá:

Árufuvarozóknál és saját számlás áruszállítóknál:

 • közúti árutovábbítási engedély (közúti árufuvarozói engedély) vagy a jogszabály szerint szükséges esetben közúti áruszállítási igazolvány másolata 
 • közösségi engedély főoldalának másolata
 • vagy ezek hiányában forgalmi engedélyek másolata

Személyszállítóknál és saját számlás személyszállítóknál:

 • közúti személyszállítási engedély (autóbuszos személyszállítói engedély) vagy személyszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély főoldalának másolata (akinek van)

Szállítmányozóknál, fuvarszervezőknél:

a tagfelvétel időpontját megelőző év mérlege

Egyéni vállalkozások

 • tagfelvételi kérelem
 • adatlap
 • vállalkozói igazolvány vagy az illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról másolatban

továbbá:


Árufuvarozóknál és saját számlás áruszállítóknál:

 • közúti árutovábbítási engedély (közúti árufuvarozói engedély) vagy a jogszabály szerint szükséges esetben közúti áruszállítási igazolvány másolata 
 • közösségi engedély főoldalának másolata
 • vagy ezek hiányában forgalmi engedélyek másolata

Személyszállítóknál és saját számlás személyszállítóknál:

 • közúti személyszállítási engedély (autóbuszos személyszállítói engedély) vagy személyszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély főoldalának másolata (akinek van)

Csökkentett tagdíjat fizető pártoló tagoknál:

 • tagfelvételi kérelem

A tagdíj megállapítása a közúti engedélyen szereplő járműszám alapján történik. A járművek számának megállapítása a 261/2011 (XII.7.) Korm. Rendelet alapján kiadott árutovábbítási, illetve közúti személyszállítási engedélyekben szereplő járművek száma alapján, vagy a forgalmi engedélyek alapján történik.

Fontos, hogy az MKFE által nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele esetén további iratok benyújtása szükséges. Ezekről munkatársaink részletes tájékoztatást adnak a szolgáltatás igénylésekor.