Adatvédelem

2018. április 26. csütörtök, 12:39

2018. május 25-én lép hatályba az Európai Unió  2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, amely napjainkban élénken foglalkoztatja a különböző, személyes adatok kezelését végző szervezeteket. A rendelet angol nyelvű címének rövidítésével GDPR-nek nevezett közösségi jogszabály minden tagállamra nézve közvetlenül kötelező szabályokat tartalmaz, amelyekhez az adatkezelőknek alkalmazkodniuk kell, és tevékenységük belső szabályozását eszerint kell kialakítaniuk.

A hazai jogrendünkben a  közösségi rendelet mellett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályait is követniük kell az adatkezelést végzőknek.
Egyesületünk most közzétett Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata a korábbinál szigorúbb szabályokhoz alkalmazkodva rendezi az adatkezeléssel kapcsolatos feladatait és a felelősségi viszonyokat, hogy az Egyesület tagjainak, munkavállalóinak és üzleti partnereinek az adatbiztonsággal kapcsolatos  jogai és jogos érdekei ne sérüljenek.
A szabályzat a közzétételtől számított 15. napon, azaz 2018. május 11-én lép hatályba.

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata