Ma Elek, Endre napja van.

Tagfelvétel

Hogyan lehet a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete tagjaihoz csatlakozni?


Kik lehetnek tagok


Hogyan lehet az egyesülethez csatlakozni?

Tagjaink lehetnek:
 • közúti árufuvarozók és közúti személyszállítók
 • saját számlás áru- és személyszállítók
 • szállítmányozók
 • fuvareszközzel nem rendelkező fuvarszervezők
 • a felsorolt vállalkozásokat tömörítő szervezetek
 • mindazok, akik a magyar közúti fuvarozás, vagy a személyszállítás ügyét az MKFE-n keresztül támogatni kívánják.

MIÉRT ÉRDEMES MKFE TAGNAK LENNI?
ISMERJE MEG A TAGSÁGGAL JÁRÓ ELŐNYÖKET! »

tagdíjak »


A tagfelvételhez szükséges iratok

Társas vállalkozások          
  Egyéni vállalkozások

Tagfelvételi kérelem és Adatlap eredetiben
cégszerű aláírással, bélyegzővel, postán megküldve

 

Tagfelvételi kérelem és Adatlap eredetiben
cégszerű aláírással, bélyegzővel, postán megküldve

aláírási címpéldány vagy aláírásminta másolata. (Több képviseletre jogosult esetén minden képviseletre jogosult aláírási címpéldányának vagy aláírásmintájának másolata szükséges)   a NAV-nál igényelhető igazolás az egyéni vállalkozások nyilvántartásba vételéről (másolat) *

* az egyéni vállalkozói igazolványok 2020. január 1-jétől megszűntek Magyarországon. Az egyéni vállalkozók a kormányhivatalban kérhetnek a státuszukról szóló írásos igazolást.


Továbbá mindkét esetben:


Közúti árutovábbítási engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges esetben közúti áruszállítási igazolvány másolata.

Közúti személyszállítási engedély, vagy közúti személyszállítási igazolvány másolata.

Engedélyek hiányában a járművek forgalmi engedélyének másolata.


Csökkentett tagdíjat fizető pártoló tagoknál:

- csak tagfelvételi kérelmet kell kitölteni. Mindkét tagság esetén: tagfelvételi kérelem és adatlap.

FIGYELEM! A TAGFELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKAT
POSTAI ÚTON SZÍVESKEDJEN MEGKÜLDENI AZ ALÁBBI CÍMRE:


1590 Budapest, Pf. 163

Fontos, hogy az MKFE által nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele esetén további iratok benyújtása szükséges. Ezekről munkatársaink részletes tájékoztatást adnak a szolgáltatás igénylésekor.




TIR-igazolvány igénylése esetén




A TIR nemzetközi vámgarancia-okmánnyal fuvarozó vállalkozások felvétele a pénzügyi garancia miatt alaposabb dokumentációt kíván. A TIR-okmány igényléséhez a nyomtatványok a Letöltések menüpontban találhatók.

Társas vállalkozásoknak:

 • Adatlap (cégszerű aláírással)
 • utolsó, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés másolata
 • cégbírósági végzés(ek) másolata (minden módosításról)
 • 1 hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat (eredeti)
 • aláírási címpédány(ok) vagy aláírásminta(k) (eredeti)
 • NAV bejelentő és változás-bejelentő lap(ok) lap másolata
 • közúti árutovábbítási engedély (közúti árufuvarozói engedély) vagy áruszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély főoldalának másolata
 • a szakmai irányító képesítését igazoló okirat másolata
Egyéni vállalkozásnak:
 • Adatlap (cégszerű aláírással)
 • hatósági igazolás az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról másolatban (az egyéni vállalkozói igazolványok 2020. január 1-jétől megszűntek Magyarországon. Az egyéni vállalkozók a kormányhivatalban kérhetnek a státuszukról szóló írásos igazolást.)
 • NAV bejelentő és változás-bejelentő lap(ok) lap másolata
 • közúti árutovábbítási engedély (közúti árufuvarozói engedély) vagy áruszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély főoldalának másolata
 • szakmai irányító képesítését igazoló okirat másolata
TIR felvételre jogosult személyek bejelentő lapja (cégszerű aláírással ellátva)
 • Űrlap letölthető és másolható!  TIR felvevő adatlapja
  TIR felvevő(k) erkölcsi bizonyítványa(i) (eredeti)

Járművek adatai:
Járműbejelentés kitöltve (cégszerűen aláírva)
Űrlap letölthető és másolható itt »


Csatolandó:

 • rendszámra szóló közúti árutovábbítási engedélykivonat (közúti árufuvarozói engedély mindkét oldalának másolata) vagy áruszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély hiteles másolata
 • nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány másolata (akiknél ez szükséges)
 • alkalmassági bizonyítvány („Certificat” négy db. fotóval, melyeken a rendszám és a TIR-tábla is elöl-hátul látható) másolata
 • forgalmi engedély (mindkét oldal) másolata
 • bérleti vagy lízingszerződés másolata (ha nem saját a jármű)

TOVÁBBI FELTÉTELEK:
 • kötelezettség-vállalási nyilatkozat: A tagi jogviszony létrejötte után lehet megvásárolni az MKFE budapesti irodájában, és azt ott, személyesen kell az ügyvezetőnek aláírnia. Az aláíráskor székhelyes, adószámos bélyegzőre is szükség van.
 • TIR-igazolványt igénylőknek nem a tagfelvételkor, hanem a tagsági viszony létrejöttét követően, be kell nyújtaniuk a vállalkozás vezetőjének (több vezető esetén mindegyikük)  eredeti erkölcsi bizonyítványát, továbbá NAV együttes (adó és vám) tartozásmentességi igazolását, pontos nevén eredeti NAV köztartozás mentességet igazoló adóigazolást. Az igazolás jogcímeként a NAV állásfoglalása szerint kizárólag: „az „MKFE részére” vagy „MKFE eljárásához” és „TIR felhasználáshoz” vagy „TIR igazolvány használatához” vagy „TIR fuvarozáshoz” megjelölés fogadható el. (Az elektronikus úton kapott igazolást kérjük, kinyomtatva szíveskedjenek leadni!) Ezenfelül szükséges a vállalkozás vezetőjének nyilatkozata. Az igazolások egyike sem lehet 30 napnál régebbi a felhatalmazásuk időpontjában! Ezért ezen igazolások beszerzését célszerű a tagfelvétel megtörténte utánra időzíteni, mert a túl korán megkért igazolások a tagfelvételi eljárás elhúzódása esetén időközben lejárhatnak.
 • az egyesület által szervezett TIR-tanfolyamon való részvétel és az ezt alátámasztó igazolás

Az MKFE tagsági díj kiegyenlítésére és a TIR Belépési Garancia letét befizetésére csak a tagfelvételről szóló értesítést követően kerül sor. Az MKFE tagjai közé felvett vállalkozás 1 db tagkártyát kap. További kártya kiadása csak cégszerűen aláírt kérelem alapján és pótdíj ellenében lehetséges.


Egyéb tudnivalók TIR-eseknek:

A jelentkezőkről céginformációt kérünk.

A tagnak a TIR rendszerbe való felvételéhez az egyesület vizsgálja a tag szakmai megfelelőségét és gyakorlatát, valamint pénzügyi feddhetetlenségét. A felvételről szóló döntés meghozataláig a jelentkező TIR okmányt NEM VÁSÁROLHAT! Ha a jelentkezőt az MKFE tagjaként felveszik, és ő TIR rendszerben kíván fuvarozni, akkor a kötelezettség-vállalási nyilatkozat cégszerű aláírása és a tagdíj befizetése után letétet kell letennie:

1.) LETÉT. A TIR-rendszerbe újonnan, illetve újólag belépő egyesületi tagok készpénz letétet kötelesek nyújtani.

 1. január 1-jétől nemzetközi vámgarancia-okmány felhasználás esetében (TIR jogosultság megszerzése), a TIR Belépési Garancia letét mértéke a következők szerint kerül megállapításra:
 • a letét minimum összege 1,4 millió forint (1.400.000,- HUF),
 • a fokozott kockázatot jelentő országokat érintő tevékenység esetén nyújtandó letét minimum összege 2,0 millió forint (2 000 000,- HUF).

Az Egyesület által megállapítható letétösszeg felső határa 100.000,- EUR mértékű. Az Egyesületnek a TIR igazolványokat kibocsátó genfi székhelyű IRU felé vállalt kötelezettségei alapján a 100.000,- EUR mértékű garancia letét összegének megállapítása abban az esetben válhat szükségessé, ha a TIR-igazolványok használatára igényt bejelentő fél jelentős kockázati tényező az IRU, illetve az általa működtetett TIR-rendszer számára.

2.) BIZTOSÍTÁS. A TIR-igazolványok használatára felhatalmazott személy/gazdasági társaság a speciális letét-fedezeti biztosítás megkötésével válthatja ki a készpénzben nyújtott garancia-fedezetét az első év elteltét követően, meghatározott kondíciók mellett. Annak díja az egész vállalkozásra és az összes járműre, egy naptári évre számítva 120 ezer Ft (normál) vagy 170 ezer Ft (fokozott kockázatú). A biztosítást az MKFE-ben lehet megkötni.


Bejelentett, TIR-fuvarozásra alkalmas gépjárművenként egyszerre legfeljebb 6 darab TIR-igazolvány lehet a vállalkozás birtokában.

Azokat a fuvarozókat, akik a TIR igazolványokat szabálytalanul használják fel, vagy nem számolnak el időben az okmányokkal, az egyesület átmenetileg vagy akár véglegesen is KIZÁRHATJA a TIR-rendszerből, súlyosabb esetben az Egyesületből.


 

Webhelyünkön sütiket használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.