A veszélyes áruk közúti szállítását és fuvarozását az ADR előírásai szabályozzák. Az előírások összességét nemzetközileg és Magyarországon érvényes jogszabályok, utasítások és egyéb rendelkezések alkotják. A nemzetközi ADR-megállapodást 1957-ben kötötték Genfben, ehhez Magyarország 1979-ben csatlakozott.