Széleskörű nemzetközi szakmai tiltakozás az utolsó pillanatig: a nemzetközi gépkocsivezetők nem kiküldött munkavállalók!

2017. október 06. péntek, 15:35
Miután az utóbbi hetekben rendkívüli mértékben felgyorsultak a „posting”, azaz a kiküldetési irányelv nemzetközi közúti áru- és személyszállításra vonatkozó alkalmazására irányuló uniós döntés előkészítésének eseményei, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) kiemelt szerepvállalásával, és ezúttal nem egy „keleti”, hanem dán partnerszervezete koordinálásával 18 ország – Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország,  Litvánia,  Magyarország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Belgium – egyes IRU-egyesületei egy utolsó kísérletet tesznek arra, hogy kifejezzék leghatározottabb tiltakozásukat, amiért közös meggyőződésünk szerint elfogadhatatlan, hogy a nemzetközi (cross-border) fuvarműveletek gépkocsivezetőire egy olyan jogi szabályozás (a kiküldetési irányelv) előírásait kényszerítsék rá, amely teljes mértékben alkalmatlan és alkalmazhatatlan szektorunkban.

A közös nyilatkozat – amelyhez a fent felsorolt aláírókon túl újabb felek csatlakoztak, köztük a brit Road Haulage Association (RHA), a cseh kereskedelmi kamara és további lengyel szervezetek, a horvát gazdasági kamara, s legutóbb a Belga Futárcégek Egyesülete (Belgian Courier Association) is – rámutat a kiküldetési irányelv közúti fuvarozási ágazatra történő alkalmazásának veszélyeire, a valódi kiküldött munkavállalók és a fuvarozó gépkocsivezetők speciális helyzete közötti nyilvánvaló különbségre, a jogi és adminisztrációs terhek miatt ellehetetlenülő kis- és középvállalkozások problémakörére, amelyek összességében súlyos, negatív hatást gyakorolnának az Unió belső piacára, a közösség általános pénzügyi helyzetére, és az Európai Unió versenyképességére.

Fontos hangsúlyozni, hogy a nyilatkozat a kabotázs kérdéskörét nem említi, azzal kapcsolatban ugyanis az aláíró szervezetek álláspontja eltérő.

A tiltakozás továbbá nem feltétlenül az egyes országok, tagállamok hivatalos álláspontját tükrözi, hanem szakmai szervezetekét, akik most éppen abban látják a legnagyobb veszélyt, hogy az ágazati érdekek és szakmai szempontok – akár már októberben – áldozatul eshetnek a legmagasabb szintű európai uniós politikai folyamatoknak és a fuvarozástól teljesen független egyezségeknek.

Az IRU uniós tagsága a kérdésben megosztott. Az eheti brüsszeli ülésen – indulatos megnyilvánulásoktól sem mentes – heves viták folytak, de az MKFE által a kabotázs és a gépkocsivezetők 4-8(?) hetenkénti hazatérésének kérdése körül megtalálni szorgalmazott, a tagjaink számára legkevésbé fájdalmas közös kompromisszumos álláspont sajnos nem született meg.

Az egyesületek között folyó szekértáborharcban azonban többen értékelték a magyar Egyesület konstruktív erőfeszítéseit, maga az IRU vezetősége is köszönettel vette azt. Átvették azon törekvésünket is, hogy amennyiben magasabb EU-politikai szinten végérvényesen eldől, hogy kiküldetésként kezelendő a nemzetközi fuvarozás, ez esetben a politikusok biztosítsanak elegendő időt a szakma számára egy valamennyire élhető és ellenőrizhető posting-alkalmazási módozat közös kidolgozására. Az ún. mobilitási csomag éppencsak megkezdődött vitái keretében.

A fuvarozói érdekvédelmi egyesületek és kamarák által ellenjegyzett közös nyilatkozatot INNEN>> letöltheti (EN)


MKFE kommunikáció