Mobilitási Csomag – tovább romlottak a magyar kilátások a hétfői uniós tanácsülésen!

2018. december 06. csütörtök, 09:56

Tisztelt Tagjaink! 2020 nyarától teljesen új időszámítás – és várhatóan végrehajtási-ellenőrzési káosz – kezdődik a nemzetközi fuvarozásban, ha az uniós közlekedési miniszterek többsége által elfogadott formában léptetik életbe az új előírásokat. Kilenc tagállam – köztük Magyarország – ellenszavazata és egy tartózkodása nem volt elegendő, hogy megakadályozza a „kompromisszumos” megállapodást. A Tanács és az Európai Parlament ’együttdöntését’ megkívánó eljárásban a figyelem most ismét a parlamentre irányul, a Brüsszelben hétfőn is megnyilvánult nemzetközi erőviszonyok esetében azonban érdemi elmozdulásra a korábbiaknál is kevesebb esély mutatkozik.

A pontos végleges tanácsi szöveg már magyar is érhető, és általánosan elmondható, hogy a dokumentum jellemzően a pénteken összefoglalt elképzelések  – magyar szempontból nézve – további romlásáról tanúskodnak, talán csak egyet leszámítva: a járművek (6 hetenkénti?) kötelező hazatérésének követelményét törölték.

KIKÜLDETÉS

 • A fuvarozási „lex specialis” irányelv alkalmazásának időpontja 2020. július 30-ra változott. Ez egybeesik a kiküldetési alapirányelv módosításának életbe lépésével, amikortól kezdve a kiküldött munkavállalókat a fogadó tagállamban már nem a helyi minimálbér, hanem az adott tagállamban (pl. kollektív szerződések által szabályozott mértékű) szokásos járandóság/javadalmazás illeti meg.
 • a tranzitműveletet és a bilaterális műveletet végző gépkocsivezető nem minősül kiküldött munkavállalónak a fogadó tagállamban, a kabotázsműveletet végző azonban igen

 • a bilaterális művelet definíciója egyértelműbb lett, amennyiben a kétoldalú fuvarok valódi körét fedi le: bilaterális műveletnek minősülnek mind a vállalkozás székhelye szerinti tagállamból (magyar fuvarozó esetén magyarországi felrakóval) induló, mind az oda (magyarországi székhelyű vállalkozás esetében Magyarországra) érkező fuvarműveletek
  (a célországon belüli több lerakó kérdéséről nem esik szó)
 • bilaterális műveleten felüli plusz művelet mentesítetten csak 2. generációs okos (smart) tachográf alkalmazása mellett lesz lehetséges az alábbi feltételekkel:

a, a ‘bilaterális művelet végzése során’ (vagyis csak részrakományok esetén értelmezhetően) további egyetlen – cross-trade célú – felrakási és/vagy lerakási művelet (az ’és’ szerinti egyszerre fel- és lerakási művelet csak fizikailag azonos helyszínen történve elgondolható) azon tagállamok egyikében vagy harmadik országban, amelyen a gépkocsivezető keresztülhalad (1+1 köztes részleges cross-trade)

b, az ’oda-visszaúti’ követelmény a következő estre maradt fenn (0+2 köztes részleges cross-trade): amennyiben az odaút során a gépkocsivezető – köztes cross-trade nélküli – tisztán bilaterális műveletet végez, ÉS ezt közvetlenül követi a visszaút, annak a székhely szerinti tagállamba irányuló bilaterális művelete során további kettő – cross-trade célú – felrakási és/vagy lerakási művelet (földrajzi megkötés nélkül…)

 • autóbuszos személyszállítás esetében 0+2-es verzió nem szerepel, a „további egyetlen felrakási és/vagy lerakási művelet” utasok egyetlen felvételeként (picking up) és/vagy lerakásaként (setting down) olvasandó, de továbbra sem veszi figyelembe kellően a javaslat a személyszállítás sajátosságait(!)

 

VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDŐ

 • a heti rendszeres pihenőidő kabinban töltése - átmeneti mentesítések nélkül - tiltott marad
 • a ‘minősített’ parkolókra (dedicated zone) vonatkozó korábbi mentesítési elképzelés a kabinban alvás tilalma alól teljes egészében kikerült a javaslatból
 • kizárólag belföldi fuvarozásra tagállami döntés alapján fenntartható a heti pihenőidők jelenlegi kétheti rendszere, nemzetköziben azonban a jövőben (akár már jövő nyártól?) bármely 4 egymást követő héten belül kell megennie 2 rendszeres (45 órás) pihenőnek (4 hetes referenciaidőszak)
 • két egymás utáni csökkentett pihenő kivétele esetén a hazatérési lehetőséget 3 hetenként, egyébként 4 hetenként kell biztosítani a gépkocsivezető számára

 

KABOTÁZS

 • megmarad a ‘7 napon belül 3 művelet’ jelenlegi rendje
 • az ún. "cooling off" (tevékenység szüneteltetési) időszakot 5 napban határozták meg - vagyis ugyanazon tagállamban ugyanazon járművel a – főszabálynak megfelelő – utolsó engedélyezett műveletet követő 5 nap elteltével lehet csak újra kabotálni

 

Az EU Parlamenti folytatást illetően a TRAN bizottságban január 10-én szavazni kell a Mobilitáscsomag három dossziéjáról, amelyet január 14-én követhetne a Strasbourgban tartandó plenáris szavazási hét. A feszes ütemezés alátámasztja azokat a korábbi értesüléseinket, amelyek szerint kaotikus viszonyok között, és komoly politikai nyomás tapasztalható a sürgős tárgyalásra valamint – lehetőleg változtatások nélküli – jóváhagyásra.

Az MKFE folyamatos kapcsolatban áll valamennyi illetékes – a közlekedési, ill. a foglalkoztatási EP-szakbizottságokban dolgozó – magyar képviselővel, de csak információs/magyarázó/figyelemfelhívó, ill. nemzetközi összekötő célzattal, a máig hatályos – a nemzetközi fuvarműveletek teljes posting alóli kizárását szorgalmazó – egyesületi álláspont komolyan vehető képviseletére többé végképp nincs reális lehetőség.

 

Csányi Gábor nemzetközi titkár, 2018. december 5.

 MKFE kommunikáció