Cikkek

Egyesület

Tagfelvétel

2018. május 25. péntek, 00:00

Kik lehetnek tagok


Hogyan lehet az egyesülethez csatlakozni?

Tagjaink lehetnek:
 • közúti árufuvarozók és közúti személyszállítók
 • saját számlás áru- és személyszállítók
 • szállítmányozók
 • fuvareszközzel nem rendelkező fuvarszervezők
 • a felsorolt vállalkozásokat tömörítő szervezetek
 • mindazok, akik a magyar közúti fuvarozás, vagy a személyszállítás ügyét az MKFE-n keresztül támogatni kívánják.

A jelentkezés a megyei képviselőhöz benyújtott tagfelvételi kérelem útján történik.


A tagfelvételhez szükséges iratok

Társas vállalkozások          
Egyéni vállalkozások
Tagfelvételi kérelem és Adatlap

7 napnál nem régebbi           hiteles cégkivonat

eredeti aláírási           címpéldány vagy aláírásminta
Tagfelvételi kérelem és Adatlap

Egyéni vállalkozói igazolvány közjegyző által hitelesített másolata vagy
a járási (fővárosi kerületi) hivatal által kiállított eredeti hatósági igazolás az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról

Továbbá mindkét esetben:


Közúti árutovábbítási engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges esetben közúti áruszállítási igazolvány hiteles másolata.

Közúti személyszállítási engedély, vagy személyszállítási igazolvány hiteles másolata.

Vagy ezek hiányában a forgalmi engedélyek másolata.

 
Teljes jogú tagság esetén 2 MKFE-tag ajánlása is szükséges

Ajánlás minta tagfelvételhezCsökkentett tagdíjat fizető pártoló tagoknál

Tagfelvételi kérelem

Fontos
, hogy az MKFE által nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele esetén további iratok benyújtása szükséges. Ezekről munkatársaink részletes tájékoztatást adnak a szolgáltatás igénylésekor.
TIR igénylés esetén szükséges további dokumentumok
A TIR nemzetközi vámgarancia-okmánnyal fuvarozó vállalkozások felvétele a pénzügyi garancia miatt alaposabb dokumentációt kíván. A TIR-okmány igényléséhez a nyomtatványok a Letöltések menüpontban találhatók.

Társas vállalkozásoknak:

 • Adatlap (cégszerű aláírással)
 • utolsó, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés másolata
 • cégbírósági végzés(ek) másolata (minden módosításról)
 • 1 hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat (eredeti)
 • aláírási címpédány(ok) vagy aláírásminta(k) (eredeti)
 • NAV bejelentő és változás-bejelentő lap(ok) lap másolata
 • közúti árutovábbítási engedély (közúti árufuvarozói engedély) vagy áruszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély főoldalának másolata
 • a szakmai irányító képesítését igazoló okirat másolata
Egyéni vállalkozásnak:
 • Adatlap (cégszerű aláírással)
 • a vállalkozói igazolvány másolata vagy hatósági igazolás az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról másolatban
 • NAV bejelentő és változás-bejelentő lap(ok) lap másolata
 • közúti árutovábbítási engedély (közúti árufuvarozói engedély) vagy áruszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély főoldalának másolata
 • szakmai irányító képesítését igazoló okirat másolata
TIR felvételre jogosult személyek bejelentő lapja (cégszerű aláírással ellátva)
 • Űrlap letölthető és másolható!  TIR felvevő adatlapja
  TIR felvevő(k) erkölcsi bizonyítványa(i) (eredeti)


Járművek adatai:

Járműbejelentés kitöltve (cégszerűen aláírva)
Űrlap letölthető és másolható! ITT>>

Csatolandó:

 • rendszámra szóló közúti árutovábbítási engedélykivonat (közúti árufuvarozói engedély mindkét oldalának másolata) vagy áruszállítási igazolvány másolata
 • közösségi engedély hiteles másolata
 • nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány másolata (akiknél ez szükséges)
 • alkalmassági bizonyítvány („Certificat” négy db. fotóval, melyeken a rendszám és a TIR-tábla is elöl-hátul látható) másolata
 • forgalmi engedély (mindkét oldal) másolata
 • bérleti vagy lízingszerződés másolata (ha nem saját a jármű)

TOVÁBBI FELTÉTELEK:
 • kötelezettség-vállalási nyilatkozat: A tagi jogviszony létrejötte után lehet megvásárolni az MKFE budapesti irodájában, és azt ott, személyesen kell az ügyvezetőnek aláírnia. Az aláíráskor székhelyes, adószámos bélyegzőre is szükség van.
 • kérelem a TIR eljárásban való részvételhez (a kötelezettség-vállalási nyilatkozattal együtt benyújtandó)
 • TIR-igazolványt igénylőknek nem a tagfelvételkor, hanem a tagsági viszony létrejöttét követően, be kell nyújtaniuk a vállalkozás vezetőjének (több vezető esetén mindegyikük)  eredeti erkölcsi bizonyítványát, továbbá NAV együttes (adó és vám) tartozásmentességi igazolását, valamint, a vállalkozás vezetőjének nyilatkozata. Az igazolások egyike sem lehet 30 napnál régebbi a felhatalmazásuk időpontjában! Ezért ezen igazolások beszerzését célszerű a tagfelvétel megtörténte utánra időzíteni, mert a túl korán megkért igazolások a tagfelvételi eljárás elhúzódása esetén időközben lejárhatnak.
 • az egyesület által szervezett TIR-tanfolyamon való részvétel és az ezt alátámasztó igazolás

Az MKFE tagsági díj kiegyenlítésére és a TIR Belépési Garancia letét befizetésére csak a tagfelvételről szóló értesítést követően kerül sor. Az MKFE tagjai közé felvett vállalkozás 1 db tagkártyát kap. További kártya kiadása csak cégszerűen aláírt kérelem alapján és pótdíj ellenében lehetséges.


Egyéb tudnivalók TIR-eseknek:

A jelentkezőkről céginformációt kérünk.

A tagnak a TIR rendszerbe való felvételéhez az egyesület vizsgálja a tag szakmai megfelelőségét és gyakorlatát, valamint pénzügyi feddhetetlenségét. A felvételről szóló döntés meghozataláig a jelentkező TIR okmányt NEM VÁSÁROLHAT! Ha a jelentkezőt az MKFE tagjaként felveszik, és ő TIR rendszerben kíván fuvarozni, akkor a kötelezettség-vállalási nyilatkozat cégszerű aláírása és a tagdíj befizetése után letétet kell letennie:

1.) LETÉT. A TIR-rendszerbe újonnan, illetve újólag belépő egyesületi tagok készpénz letétet kötelesek nyújtani.

 1. január 1-jétől nemzetközi vámgarancia-okmány felhasználás esetében (TIR jogosultság megszerzése), a TIR Belépési Garancia letét mértéke a következők szerint kerül megállapításra:
 • a letét minimum összege 1,4 millió forint (1.400.000,- HUF),
 • a fokozott kockázatot jelentő országokat érintő tevékenység esetén nyújtandó letét minimum összege 2,0 millió forint (2 000 000,- HUF).

Az Egyesület által megállapítható letétösszeg felső határa 100.000,- EUR mértékű. Az Egyesületnek a TIR igazolványokat kibocsátó genfi székhelyű IRU felé vállalt kötelezettségei alapján a 100.000,- EUR mértékű garancia letét összegének megállapítása abban az esetben válhat szükségessé, ha a TIR-igazolványok használatára igényt bejelentő fél jelentős kockázati tényező az IRU, illetve az általa működtetett TIR-rendszer számára.

2.) BIZTOSÍTÁS. A TIR-igazolványok használatára felhatalmazott személy/gazdasági társaság a speciális letét-fedezeti biztosítás megkötésével válthatja ki a készpénzben nyújtott garancia-fedezetét az első év elteltét követően, meghatározott kondíciók mellett. Annak díja az egész vállalkozásra és az összes járműre, egy naptári évre számítva 93 ezer Ft (normál) vagy 130 ezer Ft (fokozott kockázatú). A biztosítást az MKFE-ben lehet megkötni.


Bejelentett gépjárművenként egyszerre legfeljebb 6 darab TIR igazolvány lehet a fuvarozó birtokában.

Azokat a fuvarozókat, akik a TIR igazolványokat szabálytalanul használják fel, vagy nem számolnak el időben az okmányokkal, az egyesület átmenetileg vagy akár véglegesen is KIZÁRHATJA a TIR-rendszerből, súlyosabb esetben az Egyesületből.


 

Választott testületek

2018. május 13. vasárnap, 00:00

Elnök, elnökhelyettes


Megválasztott tisztségviselők 2018. május 26-án:

NÉV TITULUS
Szabó György Elnök
Ignácz József Péter Elnökhelyettes

Elnökségi tagok


Megválasztott tisztségviselők 2018. május 26-án:

NÉV
Grófné Molnár Ágota
Konyári Antal
Hamburger József
Varga József
Jánosi Barnabás

Felügyelő Bizottság tagjai


Megválasztott tisztségviselők 2018. május 26-án:

NÉV TITULUS
dr. Wágner Emőke Bizottsági elnök
Veres József László Bizottsági tag
Bánkeszi Lajos Bizottsági tag
Csiszár Károly Bizottsági tag
Rajnai Zoltán Bizottsági tag

Etikai Bizottság Tagjai


Megválasztott tisztségviselők 2018. május 26-án:

NÉV Titulus
Bánkeszi Lajos Bizottsági elnök
Kovács György Bizottsági tag
Jánosi Barnabás Bizottsági tag
Veres József László Bizottsági tag
   

Árufuvarozási Tanács Elnöksége


Megválasztott tisztségviselők 2018. május 26-án:

NÉV TITULUS
Barna Zsolt Elnök
Gégény Tamás Tanács tag
Galambosi Imre Tanács tag
Veres Balázs Tanács tag
Szalkai Tamás Tanács tag

Személyszállítási Tanács Elnöksége


Megválasztott tisztségviselők 2018. május 26-án:

NÉV TITULUS
Pencz Zoltán Elnök
Kovács György Tanács tag
Pecze Róbert Tanács tag
Kreisz Gergely Tanács tag
Éberhardt György Tanács tag

Jelölő és Mandátumvizsgáló Bizottság


Megválasztott tisztségviselők 2018. május 26-án:

NÉV TITULUS
Széll János Bizottsági tag
Pásztor Csaba Bizottsági tag
Dobos Gyula Bizottsági tag
Szilágyi János Bizottsági tag
Jonkl László Bizottsági tag
Joós Zoltán Bizottsági tag
Herke Zoltán Bizottsági tagTagdíjak

2018. május 13. vasárnap, 00:00

ÁltalánosJárművek száma alapján meghatározott tagdíj az árufuvarozói illetve autóbuszos személyszállítói engedéllyel rendelkezők esetén, illetve a sajátszámlás szállítók esetén. 

A járművek számának megállapítása a 261/2011. (XII.7.) rendelet alapján kiadott árutovábbítási, illetve közúti személyszállítási engedélyekben szereplő járművek száma alapján történik.

A tagdíjak 200 Ft/hó hozzájárulást tartalmaznak az MKFE Önkéntes Segélyező Alapítványa működéséhez.

Járművel rendelkezőkKategóriák Tagdíj a járművel rendelkező árufuvarozó tagok részére (Ft/hó)Kategóriák Tagdíj Ft/hó
1 - 3 gépjármű 3 200,-
4 - 6 gépjármű 4 900,-

7 - 9 gépjármű
6 500,-

10 - 20 gépjármű
9 400,-
21 - 50 gépjármű 16 400,-
51 - 200 gépjármű 24 200,-
201 - 500 gépjármű 39 200,-
501 - 1000 gépjármű 59 200,-
1001 gépjármű felett 79 200,-


Tagdíj a járművel rendelkező személyszállító tagok részére


Kategóriák Tagdíj Ft/hó
1 - 3 gépjármű 1 700,-
4 - 6 gépjármű 2 550,-

7 - 9 gépjármű
3 350,-

10 - 20 gépjármű
4 800,-
21 - 50 gépjármű 8 300,-
51 - 200 gépjármű 12 200,-
201 - 500 gépjármű 19 700,-
501 - 1000 gépjármű 29 700,-
1001 gépjármű felett 39 700,-


Teljes tagdíjat fizető pártoló tagokTeljes tagdíjat fizető pártoló tagok tagdíja:

Amennyiben a teljes tagdíjat fizető pártoló tag által üzemeltetett gépjármű-darabszám megállapítható, a tagdíj megegyezik a teljes jogú tagok tagdíjával. Abban az esetben, ha az üzemeltetett gépjármű-darabszám nem megállapítható, a tagdíj 6500 Ft/hó.Csökkentett tagdíjas pártoló tagok


A csökkentett tagdíjat fizető pártoló tagok tagdíja 300 Ft/hó.

A jelen szabályzatban meghatározott tagdíjak először 2007. 04. 01.-től kerülnek alkalmazásra. A jövőben a tagdíj mértéke az éves inflációt meg nem haladó mértékben a főtitkár ellenjegyzésével növelhető.


Vezetőink és munkatársaink

2018. február 26. hétfő, 08:00

Az MKFE munkatársai (a személynevekre kattintva e-mailt küldhet nekünk)

NévBeosztásTerület
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
főtitkár
érdekképviselet, ügyvezetés
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
kommunikációs menedzser, mb. főtitkárhelyettes
Tel.: +36 (30) 241 9328
kommunikáció, rendezvények, érdekképviselet
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. főszerkesztő AutóKözlekedés, hirdetések, médiaajánlat
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
a nemzetközi kapcsolatok titkára
IRU, nemzetközi és EU-s ügyek
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
jogi igazgató, MKFE Közúti Közlekedési Akadémia ügyvezető
jogi ügyek
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
jogtanácsos
jogi ügyek
     
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
a személyszállítási tanács titkára
érdekvédelem
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. árufuvarozási referens
érdekvédelem 
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
titkárságvezető
titkárság
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
titkársági asszisztens
titkárság
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. értékesítési referens MKFE Szolgáltató Kft.
MOL-, DKV- és IQ-kártya, tengerjárati kompjegy, műholdas járműkövetés
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
értékesítési csoportvezető
okmányok, TIR Carnet, kereskedelmi áruk
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
ügyfélszolgálati munkatárs
TIR Carnet kiadása, visszavétele és ellenőrzése
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
értékesítési referens
MKFE Szolgáltató Kft.
külföldi áfavisszatérítés és YES!MONEY-kártya, VIALTIS, francia képviselet
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
értékesítési referens
MKFE Szolgáltató Kft.
a Kft. szolgáltatásai, IQ-kártya, kompjegyek
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
ügyfélszolgálati vezető
ügyfélszolgálat, tagfelvétel
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
ügyfélszolgálati munkatárs
recepció, értékesítés
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. információs referens belföldi és nemzetközi közlekedési hírek, Alapítvány
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. főkönyvelő könyvelés, pénzügy, számvitel
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
pénzügyicsoport-vezető
pénzügy
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
könyvelő
pénzügy
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
könyvelő, pénztáros
pénztári készpénzes befizetés
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
vámszakmaicsoport-vezető
vám, TIR
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
szolgáltatási igazgató;
MKFE Biztosítási Alkusz Kft.
biztosítások, károk
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
biztosítási tanácsadó, csoportvezető
casco, kabotázsbiztosítás, utas- és balesetbiztosítás, utólagos útdíj garancia biztosítás
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
biztosítási tanácsadó
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
 
biztosítási tanácsadó
CMR-, belföldi árukár-, kezesi biztosítás
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
üzemeltetési koordinátor
épületgondnokság, üzemeltetés és irodai ellátás
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
rendszergazda
IT
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
a győri iroda vezetője
regionális irodák
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
a miskolci iroda vezetője
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
a nyíregyházi iroda vezetője