TSM - zajlik az MKFE Nagy Mérési Napok akciója

2018. május 23. szerda, 16:52
Május 22. és május 28. között zajlik az MKFE tagjaival közösen szervezett Nagy Mérési Nap akció, amelynek célja, hogy újabb mérési eredményekkel igazolja az Egyesület a kormányzati oldal előtt a TSM-rendszer működésének hibáit. Az akció lehetőségét Szabó György elnök a május 17-i elnökségi ülésen vitatta meg a testület tagjaival, akik a szervezésbe a megyei képviselők bevonását is javasolták. Az alig egy nap alatt megszervezett mérési napokra máris több vállalkozás regisztrálta be járműveit, és erre továbbra is lehetőség van az Illés Ferenc mb. árufuvarozási tanácstitkárnak megküldött rendszámokkal.
A Szabó György elnök által kezdeményezett mérési napok célja, hogy az MKFE újabb adatokkal támassza alá a TSM-rendszerrel szemben megfogalmazott aggályait, amelyeket a már eddig az MKFE-hez beérkezett nullás határozatok is nagyrészt alátámasztottak. Ezúttal azonban az a cél, hogy a TSM-rendszer mérési adatait összevethetőek legyenek a Magyar Közút hídmérlegein mért eredményekkel - azonos jármű, azonos rakománya mellett.

A mérésekre továbbra is várjuk a járművek regisztrációját, amely az alábbiak szerint történik:

Kérjük, küldje meg Illés Ferencnek az illes.ferenc@mkfe.hu azoknak a járműszerelvényeknek a rendszámait, amelyek május 24., 25., illetve május 28-án fuvarfeladatot teljesítenek.


A rendszámok alapján az Egyesület kikéri az ITM (NFM) adatbázisából a jármű aznap mért, minden TSM-ponton detektált súlyadatait.

FONTOS! Kérjük, hogy a járművezetőkkel egyeztessenek arról, hogy a fuvarfeladatuk során mindenképpen végeztessenek egy Magyar Közút által üzemeltetett hídmérlegen kontrollmérést, és erről kérjék ki a mérlegbizonylatot, amelyet szintén küldjenek meg Illés Ferenc részére!

A mérési napok zárása után az MKFE minden járműre vonatkozóan összeveti a TSM pontok egymáshoz képest mért adatait, a TSM-pontok és a Magyar Közút mérlege közötti eltérést, illetve (amennyiben van) a fel- vagy lerakóhelyi hiteles mérlegelés eredményeit.

Az adatok feldolgozása után az alábbi kérdésekre várunk választ:

  • Van-e és milyen mértékű eltérés az esetleg meglévő felrakóhelyi mérlegbizonylat és a közutas, valamint a TSM mérések eredménye között?
  • Van-e, és milyen mértékű az eltérés a hitelesített közutas mérlegelés és a szintén hiteles TSM-pontok mérési eredményei között?
  • Van-e, és milyen mértékű eltérés egy adott, változatlan rakománnyal közlekedő jármű súlyadataiban az útvonalán működő TSM-pontok mérései között.
  • Az egyes TSM mérési pontok közötti eltérések, a TSM és Magyar Közút mérlegek közötti eltérések, továbbá a felrakó- vagy lerakóhelyi mérlegelések eredményeitől való eltérések alátámasztják-e azokat a megállapításainak, amelyek szerint a TSM rendszer jelenleg alkalmatlan arra a feladatra, amelyre létrehozták, azaz a mozgás közben végzett súlyellenőrzésre, valamint az ebből eredő bírságkiszabásra?
  • Joggal kérdőjelezhető-e meg az objektív ágon történő bírságkiszabás egy hitelesített, mégis hibás adatokat szolgáltató mérőrendszer (TSM) eredményei alapján, a közutas vagy fel- illetve lerakóhelyi szintén hitelesített és a jogszabálynak megfelelő mérlegelési adatok ellenére?További kérdéseikkel keressék: Illés Ferenc mb. árufuvarozási tanácstitkárt:
illes.ferenc@mkfe.hu
+36 20 942-7548


Köszönjük a közreműködésüket!

MKFE kommunikáció