Ma Elek, Endre napja van.

MKFE Önköltségszámítás kalkuláció

Az Önköltségkalkulátor használatáról részletes tájékoztatót az oldal aljára görgetve talál.

A jelre mutatva az adott ponthoz tartozó információk jelennek meg.

MKFE Önköltségszámítás kalkuláció

A kalkulációs felületen havi vagy éves adatok megadásával lehet a rendszám alapján bevitt járműre vagy járműszerelvényre általános önköltséget meghatározni. Ezt követően ugyanezen adatok felhasználásával és igény szerinti kiegészítésével konkrét fuvarfeladatra vonatkozó, km-re vetített önköltségi szintet is meg lehet állapítani.

A kalkuláció minden esetben a kitöltő által beírt adatokra támaszkodik. A kalkuláció elindítása előtt automatikusan megjelenő adatokat a kitöltő – a vállalkozására és járműre szabottan – szabadon módosíthatja, a táblázatban automatikusan kiszámolt összegeket viszont nem.

A nyerges vontatóból álló járműszerelvénytől a szóló tehergépjárműig minden árufuvarozásra szolgáló közúti járműre lehet számítást végezni. A kalkulátor több jármű egyidejű számítását nem teszi lehetővé. A kért adatok beírásánál erre figyelemmel kell lenni.

Használatára csak MKFE tagok jogosultak, a weboldalra történt belépésüket követően. Belépés nélkül a kalkulációs felület nem elérhető – még MKFE tagok számára sem. Az egyes mezőkbe beírt adatokat csak az érintett felhasználó láthatja, más felhasználó számára a saját profilon belül bevitt adatok és a kalkulált eredmény nem hozzáférhető.

Általános önköltségi szint meghatározása

Ebben a kalkulációs részben a vállalkozás havi vagy éves adatai alapján nyílik lehetőség (fuvarviszonylattól függetlenül) átlagos önköltség szint kiszámítására az egyes költségelemekben.

Alapadatok

A számítás pótkocsival együtt (pl. nyerges járműszerelvény), de anélkül is elvégezhető (pl. 12 tonnás szóló tehergépkocsira). Amennyiben a számítás pótkocsi nélkül történik, akkor a pótkocsira vonatkozó sorba nullát kell beírni.

Havi futásteljesítménynél a tehergépkocsi (ideértve a nyerges vontató) mező a mérvadó, ahova hosszabb időszak (pl. év, félév, negyedév) átlagát, vagy egy adott naptári hónap adatát kell beírni. Minden közlekedést figyelembe kell venni, az üres és rakott futáson felül a szerviz, karbantartás, mosás, egyéb célból megtett kilométereket is.

1. pont – Üzemanyag költség

Az üzemanyagárhoz a tankolás országától függetlenül a nettó, forintra átszámított árat kell beírni, és ha van (pl. magyarországi tankolásnál), azt még a jövedéki adó visszaigényléssel is csökkenteni kell. Az üzemanyag-fogyasztásnál legalább egy teljes hónap adatát adja meg, de javasolt ennél hosszabb időszak (pl. év, félév, negyedév) átlagadatának beírása.

Az AdBlue fogyasztás az üzemanyag-fogyasztáshoz mérten van automatikusan 5%-ban meghatározva.. Ezt az adatot nem lehet módosítani. Amennyiben nincs AdBlue felhasználás, akkor az AdBlue ár mezőbe (1.3. pont) nullát kell beírni, így az nem adódik hozzá az üzemanyag költséghez.

2. pont – Gépjárművezető foglalkoztatási költségek

A kalkulátor az alapbeállításban, egy járműhöz egy gépkocsivezetőt rendel, azaz a kalkulációhoz egy gépjárművezető bruttó bérét, belföldi/külföldi napidíjait, üzemanyag-megtakarítását kell bevinni. A munkabéreknél alkalmazható adó- és járulékkedvezményeket (pl. munkaerőpiacra lépők kedvezménye) a rendszer nem kezeli, a kalkulációt a megadott bruttó bér alapján, kedvezmények nélkül végzi.

A közvetlenül a gépjárművezető képzéséhez kapcsolódó oktatási, képzési költségeket, valamint a munkavállaló biztosítási költségeit is ide kell felvezetni – éves költséget megadva. A back office munkatársak bérét, vagy külső szolgáltatók (pl. jogász, könyvelő) munkadíját nem itt, hanem a 8. pontban célszerű arányosítva megjeleníteni.

3. pont – Gépjármű adó és biztosítási díjak

Az itt megjelölt adókat és díjakat a kalkulált járműre és (fél)pótkocsira vonatkoztatva kell beírni. Ha az alapadatoknál a pótkocsi tengelyeinek számához nulla van beírva, akkor értelemszerűen a pótkocsira vonatkozó adatokat itt is nullázni kell. Ezt a rendszer nem automatikusan végzi.

A gépjárműadónál, ha a tehergépkocsira és pótkocsira külön-külön adótételt állapított meg az önkormányzat, akkor ezeket egy összegben kell beírni a 3.1. pontba, kivéve a nyerges vontatónál, ahol szerelvényadóztatás van.

Amennyiben a megkötött bérleti vagy lízingszerződés tartalmazza valamely biztosítást (pl. CASCO), akkor azt a külön erre a célra rendelt mezőknél indokolt nullázni.

4. pont – Jármű üzemeltetési költségek

A gumiköltségnél a gumiabroncs darabonkénti árát, valamint a csereperiódust járműre vagy komplett járműszerelvényre kell egyben megadni attól függően, hogy az alapadatok alapján milyen járműre végezzük az önköltség kalkulációt. Az éves gumiköltséget e két adatból – a havi futásteljesítmény figyelembe vétele mellett – a felület automatikusan számolja ki.

Amennyiben a megkötött bérleti vagy lízingszerződés tartalmaz karbantartást (pl. kötelező időszakos karbantartás), akkor a megfelelő sorok kitöltésekor ezt szem előtt kell tartani. A nem járműhöz kapcsolódó üzemeltetési költségek (pl. iroda, telephely, stb.) a 8. pontban kell szerepeltetni.

5. pont – Jármű értékcsökkenése

A vonatkozó adó és egyéb könyvelési szabályok szerint kell vele számolni, de ebben a pontban csak a járműre és pótkocsira vonatkozóan. A 8. pontban szükséges az egyéb értékcsökkenéseket (ha van) megadni.

6. pont – Jármű bérleti/lízing díj

Havi díjakat kell megadni. Ha a kalkulált tehergépkocsi (ideértve a nyerges vontatót) és/vagy (fél)pótkocsi nem bérelt vagy lízingelt, akkor a megfelelő sorokat nullázni kell. A nem járműhöz kapcsolódó bérleti/lízing díjak (pl. iroda, telephely, stb.) a 8. pontban kell járművek számának megfelelően arányosítva feltüntetni.

7. pont – Útdíj

Konkrét járműre vonatkozó adatot javasolt beírni, de akár a flotta járműveinek átlaga is megadható. Utóbbi esetén arra kell figyelni, hogy vegyes flotta esetén (ahol nem csak nyerges vontató van, hanem pl. kéttengelyes tehergépkocsik is) kizárólag az azonos járműtípusokat szabad figyelembe venni, a teljes flotta nem kezelhető egyben.

A kalkuláció ennek a pontnak a kitöltése nélkül is végrehajtható, de ebben az esetben a kalkulált önköltség útdíj nélkül értendő! Egy konkrét fuvarfeladat költségszámítását e pont kihagyásával kell előkészíteni, hiszen pontos útdíj összeget – viszonylatra nézve –a későbbiekben lesz mód bevinni a kalkulátorba.

8. pont – Vállalatirányítási költségek

Ebbe a pontba minden olyan költséget figyelembe kell venni, amit az előző pontok nem tartalmaztak, mert nem közvetlenül a járművet, hanem a vállalkozás egészét terhelik (pl. a különböző bérleti/lízingdíjak, értékcsökkenés, telephely és irodafenntartás, egyéb munkatársak munkabére, külső szolgáltatók stb.). Több járműves flotta esetén ezt a költségtömeget minden járműre egyenlően elosztva célszerű megadni.

Figyelem!

Az 1. – 8. pontok kitöltése után automatikusan megjelennek Ft/km egységben kifejezett költségelemek külön-külön sorban, majd összesítve. Az euro/km egységre való átváltást a 2.2.4. pontban beírt Ft/euro árfolyam alapján végzi a felület.

Konkrét fuvarfeladatra szóló előkalkuláció készítése

Az általános kalkulációs részben megadott adatok alapján lehetőség van konkrét fuvarfeladatra vonatkozó önköltséget meghatározni, forint és euro devizában kifejezve. A konkrét fuvarfeladat önköltsége eltérhet az átlagos adatok alapján kiszámolt önköltségtől.

A pontos kalkuláció elvégzéséhez szükséges egy előzetes összegzés, aminek eredményeként meg kell adni a fuvarfeladat összes kilométerigényét (akár az üresen megtett átállásokat is beleszámolva), továbbá a felmerülő útdíjat. A 7. pontban rögzített útdíj értékek itt nem kerülnek számításba.

Belföldi fuvarfeladat esetén e két adatot pár kattintással megtudhatja az MKFE E-útdíj kalkulátor használatával. Több országot érintő nemzetközi fuvarfeladatnál a különböző országok útdíj-kalkulátorait kell segítségül hívni.

A megteendő kilométereken illetve fizetendő útdíjon kívül tekintettel kell lenni azokra a költségelemekre is, amik csak az adott fuvarfeladatnál merülnek fel, általános jelleggel nem lehet minden fuvarfeladatra kiterjeszteni. Ide csak olyan költségeket vigyen fel, amelyeket az 1-8. pontokban nem tüntetett fel.

Az eredmény kizárólag a felmerülő költségeket veszi figyelembe, profitrátát nem tartalmaz. A kalkuláció eredetileg forintban számol, az euro devizára való átszámítás automatikusan, a 2.2.4. pontban megadott euro/forint árfolyammal történik.

Figyelem!

A mentés gombra kattintva elmentheti a bevitt adatokat, még akkor is, ha nem minden mezőt töltött ki. A következő belépések alkalmával ezek az adatok automatikusan betöltődnek, a kitöltőnek ugyanakkor módjában áll a korábban bevitt adatok törlésére, módosítására, újbóli elmentésére!

Webhelyünkön sütiket használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.