Hivatalos válaszlevélben is megerősítette a Magyar Közút, hogy kérésre minden esetben kiadják a gépjármű-vezetőknek a mérlegbizonylatokat

2018. május 24. csütörtök, 12:52
Jelenleg is zajlik a Szabó György MKFE elnök kezdeményezésére elindított Nagy Mérési Napok akció, amelynek keretében az Egyesület tagvállalkozásainak minél nagyobb számú járművéről gyűjtünk TSM-mérőpontos adatokat, kiegészítve azokat Magyar Közút hídmérlegen kiállított kontroll mérlegjegyekkel. Noha az MK vezetőivel előzetesen egyeztetett az MKFE a mérlegjegyek kiadásáról, az elmúlt napokban érkezett észrevételek alapján Somogyi Gábor főtitkár ismét Szerencsi Gáborhoz fordult. A Közút szolgáltató igazgatója az alábbi levélben ma újra megerősítette, hogy a mérlegjegyek kiadása zavartalanul folyik, ugyanakkor néhány szabály betartását kérik a járművezetőktől.
A TSM-rendszer június 1-i élesítésének elhalasztására, és a rendszerrel kapcsolatban felmerült problémák, aggályok megnyugtató rendezésére kérte fel Palkovics László minisztert az MKFE és további 4 szakmai érdekvédelmi szervezet. A rendszer működési anomáliáinak feltárása és dokumentálása az elmúlt időszakban folyamatosan zajlott. Ezekről a problémákról az MKFE tájékoztatta a kormányzati oldal illetékeseit, és bár eddig két alkalommal sikerült elérni határidő módosítást, az Egyesület álláspontja szerint továbbra sem üzembiztos rendszer éles indításának tervezett kezdőnapja 2018. június 1.

Szabó György elnök, az Egyesület új elnökségének első ülésén tett javaslatot arra, hogy további adatgyűjtés céljából az MKFE szervezze meg a Nagy Mérési Napok akciót, hogy újabb dokumentált esetekkel tudjuk igazolni a TSM-rendszer hibáit. Az akció fontos eleme, hogy a TSM-mérésekre beregisztrált járművek minden esetben rendelkezzenek az adott fuvarfeladat idején (azaz azonos rakománynál) elvégzett Magyar Közutas hidmérlegelésről kiállított mérlegbizonylattal. A Magyar Közút - ahogyan azt már korábban jelezte – segíti az MKFE kezdeményezését, és normál menetrend szerint kiadja a mérlegbizonylatot, amennyiben ezt a jármű vezetője kéri.

A mérlegállomásokon az alábbi szabályok betartását kérik az MK munkatársai:
1. A járművekkel szabályosan hajtsanak fel és álljanak meg a mérlegen a gépkocsivezetők (pl. csak zöld jelzésnél, és csak a megengedett sebességgel hajtsanak fel a mérlegre).
2. Jelezzék a szolgálatot teljesítő kollégának, hogy igényt tartanak a mérlegbizonylatra.
3. Ha a forgalmi helyzet ezt lehetővé teszi, a mérlegbizonylat kiadását a mérlegen állva megvárhatja a gépjármű vezetője, egyéb esetekben a parkolóban kell leállítania a járművét, és gyalogosan visszamenni a mérlegházhoz a bizonylatért.

A Magyar Közút tájékoztatását a mérlegjegyek kiadásáról IDE kattintva olvashatják.

Kérjük Tisztelt Tagjainkat, hogy a május 28-ig zajló Nagy Mérési Napok akcióra továbbra is regisztrálják be járműveiket, ehhez szíveskedjenek megküldeni a szerelvények rendszámát Illés Ferenc mb. árufuvarozási tanácstitkárnak az illes.ferenc@mkfe.hu e-mail címre, továbbá hívják fel a járművezetők figyelmét, hogy a fentiek szerint szerezzék be a Magyar Kötzút mérlegbizonylatait.


A Magyar Közút mérlegállomásainak listáját  INNEN töltheti le.

FIGYELEM! A LISTÁBAN SZEREPLŐ ÁLLOMÁSOK NAPI MŰKÖDÉSÉRŐL NINCS ELŐZETES INFORMÁCIÓJA AZ EGYESÜLETNEK? EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY EGYES HÍDMÉRLEGEKEN VALAMILYEN OKBÓL ÜZEMSZÜNETET RENDELTEK EL.

MKFE kommunikáció