Raksúlyos vizsgáztatás: az MKFE a helyettes államtitkárhoz fordult a jogszabálymódosítás utáni anomáliák miatt

2018. július 06. péntek, 14:19

Érsek István Közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár intézkedését kérte az MKFE a tehergépjárművek műszaki vizsgáztatásának feltételrendszerén változtató EU-s irányelv alkalmazása nyomán kialakult hazai helyzet miatt. Az új szabályok szerint a vizsgáztatáskor a jármű tengelyterhelésének el kell érnie a gyártó által engedélyezett maximális terhelés 50 százalékát. Az utóbbi hetekben egyes vizsgaállomások – az EU irányelvre hivatkozva – csak rakottan érkező pótkocsikat vizsgáztattak le.

Az MKFE a tagvállalkozások visszajelzései alapján megvizsgálta a kérdésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, és megállapította, hogy a 2014/45/EU rendelet, illetve az ennek alapján módosított 5/1990 (IV. 12) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján kijelenthető, hogy az 50 százalékos tengelyterhelés megvalósítása minden esetben a vizsgaállomások feladata. Tekintettel arra, hogy az EU irányelv alkalmazásának és nemzeti jogrendbe átültetésének határideje 2023. május 20., továbbá az ide vonatkozó hazai rendelkezések is csak 2022. május 20-tól írják elő az új szabályozás alkalmazásának kötelezettségét, jelenleg akkor is lehetőségük van a vizsgaállomásoknak a járművek vizsgáztatása, ha műszakilag nem képesek előállítani az 50 százalékos  tengelyterhelési értéket. 

Az MKFE az ügyben Érsek István közbenjárását kéri, felkérve a helyettes államtitkárt arra, hogy – a további félreértések és vitás helyzetek elkerülése érdekében – mielőbb kezdeményezze a vizsgaállomások tájékoztatását a fenti szabályokról.


Az Érsek István helyettes államtitkárnak címzett levelet  ITT  olvashatja.


MKFE kommunikáció