Ma Elek, Endre napja van.

2022. május 21-től engedélykötelessé váltak a kishaszongépjárműves árufuvarozók!

EMLÉKEZTETŐ! — Az európai jogszabályoknak, azon belül a mobilitási csomag rendelkezéseinek való megfelelés jegyében 2022. május 21-től Magyarországon is már csak szakhatósági engedéllyel tevékenykedhetnek a kistehergépjárműves fuvarozók, pontosabban azok, akik 2,5 t legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó kistehergépjárművel díj ellenében belföldi vagy nemzetközi fuvarozási szolgáltatást végeznek. A korábbi 3,5 tonnás engedélykötelezettségi határ tehát 2,5 tonnára csökkent. Az engedély kiváltásához szükséges pénzügyi fedezetként szolgáló kezesi biztosítás egyesületünk alkusz cégénél rendkívül kedvező éves díjon köthető!


A változásról már előzetes értesítőnkben, valamint országjáró rendezvénysorozatainkon is szót ejtettünk. A kisáruszállító fuvarozók engedélykötelezettségének hazai jogi szabályozása 2021. december 27-én született meg, amikor kihirdették a Magyar Közlöny 242. számában a 791/2021-es módosító rendeletet. Ez akként módosítja a szakma „bibliájaként” emlegetett 261/2011. (XII. 7.) kormányrendeletet, hogy a 2,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységet közúti árutovábbítási engedély meglétéhez köti. A változás 2022. május 21-től hatályos. A kötelezettség nem vonatkozik a saját árujukat, nem díj ellenében szállító vállalkozásokra. Amennyiben a saját áru szállítását díj ellenében végzi, a mentességről kérjen állásfoglalást a területileg illetékes közlekedési hatóságtól.


KISTEHERGÉPJÁRMŰVET TOVÁBBRA IS LEHET VEZETNI „B” KATEGÓRIÁVAL!A hazai sajtóban számos olyan cikk látott napvilágot, mely azzal riogatja a kistehergépjárműves vállalkozókat, hogy alkalmazottaik a 2022. május 21-i jogszabályváltozás után nem vezethetnek „B” kategóriás jogosítvánnyal. Ezúton tudatjuk, hogy a változással nem a járművezetés személyi feltételei változnak, hanem a vállalkozás egészére vonatkozó fuvarozási engedély szükségessége; a kisárufuvarozó sofőrök tehát ugyanúgy tudnak majd dolgozni „B” kategóriás vezetői engedélyükkel és GKI-vizsga nélkül, mint eddig.

2022. május 21. után a kistehergépjárművek vezetéséhez továbbra is elegendő a „B” kategóriás jogosítvány, és nem lesz szükség GKI-kártyára sem. A változás lényege, hogy a díj ellenében belföldi fuvarozást végző vállalkozásoknak (2,5 t legnagyobb megengedett össztömeg felett) árutovábbítási engedélyt kell kiváltaniuk, a nemzetközi piacon mozgó vállalkozások pedig közösségi engedély kiváltására kötelezettek.

A módosítás csakis a díj ellenében fuvart vállalókra vonatkozik, a saját számlás áruszállítókat (kisiparosok, kereskedők, zöldségesek, építőipari kivitelezők, saját nyersanyagaikat és termékeiket szállító gyártó-termelő vállalkozások stb.) – ha a szállítást nem díj ellenében végzik – semmiféle hatósági engedélykötelezettségi változás nem érinti.


MIRE JOGOSÍT AZ ENGEDÉLY? — Bármilyen sajtóhíreszteléssel ellentétben az engedély NEM a gépjárművezetés személyi okmányai közé tartozik. A tevékenységi engedély sokkal inkább a fuvarozási szolgáltatás „iparengedélyének” vagy szakhatósági engedélyének nevezhető, mely tehát nem személyhez, nem járműhöz, hanem a vállalkozás egészéhez kötődik, azaz feljogosítja a vállalkozást, hogy díj ellenében közúti közlekedési szolgáltatást végezzen. Az árutovábbítási engedélyre minden, díj ellenében tevékenységet végző vállalkozásnak szüksége van, melynek főoldalát (nagyításhoz katt a jobb oldali képre) a vállalkozás székhelyén kell tárolni. Ennek mellékleteit, a rendszámos engedélykivonatokat pedig mindig az adott rendszámhoz tartozó fuvareszköz fedélzeten kell tartani. Ezek meglétét és érvényességét akár a közlekedési hatóság, akár a rendőrség vagy annak társhatóságai is ellenőrizhetik. A tevékenységi engedély nélkül díj ellenében fuvarfeladatot végző vállalkozások igen magas, 800 ezer forintos bírságra számíthatnak.

 

A magyar államhatáron túl az uniós tagállamokba átlépő nemzetközi fuvarfeladat végzéséhez a belföldin túl közösségi árutovábbítási engedély is szükséges. A közösségi engedély mintáját itt tudja megtekinteni. Mivel európai szabályozásról van szó, az EU tagállamainak útjain a magyar fuvarozóktól az uniós hatóságok ugyanúgy elkérhetik ellenőrzésre a közösségi engedélyt, mint hazánkban egy külföldi fuvarozótól a magyar rendőrség.


MIT JELENT A 2022. MÁJUS 21-I VÁLTOZÁS? — A jogszabálymódosítással az eddigi 3,5 tonna össztömeg feletti engedélykötelezettség alsó határa 2,5 tonnára módosul, így 2022. május 21-től az érintett kisáruszállító haszongépjárművek uniós ill. magyarországi székhelyű üzembentartói csak úgy végezhetnek díj ellenében mások számára közúti fuvarozási szolgáltatást, ha a kormányhivatalnál kiváltják ugyanazt a tevékenységi engedélyt, melyre eddig csak a „nagyoknak”, azaz a 3,5 tonna össztömeg feletti társainak volt szükségük. Ha Ön az unió tagállamaiban nemzetközi árufuvarozást is végez, ne felejtse el a közösségi engedélyt is megkérni a kormányhivataltól!

Mivel a 2,5 t össztömeg feletti tehergépjármű-üzembentartó fuvarozók is engedélykötelesek lesznek, a jogszabályváltozással egyúttal bekerülnek a szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen (fent említett) 261/2011-es kormányrendelet kötelezettjei közé, azaz mindazon „nagyfuvarozói” szabályok rájuk is vonatkoznak majd, melyekre eddig egyáltalán nem, vagy csak részben kellett tekintettel lenniük. A legfontosabb tudnivalók:


A TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY KIVÁLTÁSÁNAK HÁROM FŐ FELTÉTELE:

a vállalkozás jó hírneve (9. §) — Ez a kritérium a piac tisztasága felett hivatott őrködni, és megakadályozza, hogy olyasvalaki gyakoroljon fuvarozási tevékenységet, akinek korábban a tisztességes piaci magatartást kedvezőtlenül érintő előélete volt (fizetésképtelenség, hatóság által bevont korábbi engedély stb.).

pénzügyi megfelelőség (12. §) — A jogszabály biztos anyagi hátteret szab feltételül a szakma gyakorlásához. Vagyoni biztosíték lehet meghatározott összegű – pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített – pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, garanciaszerződés, vagy biztosítóintézettel kötött felelősségbiztosítás. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább egy évi időtartamra kell megkötni. Az egyesületünk égisze alatt működő MKFE Biztosítási Alkusz Kft. a fuvarozóknak személyre szabott, egyedi és kedvező ajánlattal várja új ügyfeleit! Kezesi biztosítás megkötésével eleget tehet a jogszabályi kötelezettségnek!

 szakmai irányító kijelölése (9-10-11. §) — A 2,5 t össztömeget meghaladó fuvareszközöket üzembentartó vállalkozásoknak — a nehéz-tehergépjárműveket üzemben tartó vállalkozások mintájára — 2022. május 21-től szakmai irányítót kell foglalkoztatniuk. A közúti árufuvarozó-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint a továbbképzési igazolás megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie. A tanfolyamokat az országszerte megtalálható képzőszervek, a hatósági vizsgát pedig a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) szervezi és bonyolítja. A KAV áprilisban közzétett egy tájékoztatót, mely az érintetteknek hasznos eligazodási pont a tanfolyami és vizsgakötelezettséggel kapcsolatban. Tovább a KAV tájékoztatójára »

 

A VÁLLALKOZÁS ADATAINAK FELTÜNTETÉSE A TEHERGÉPJÁRMŰVÖN — A fuvarozáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén – tehergépjárműnél az oldalfalon – jól látható méretben fel kell tüntetni az üzembentartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és azonosítási számot.

 

AZ ÚJ SZABÁLY ÉS A MAGYAR FUVAROZÓK — Az új szabályozás nem hazai ihletésű. A nemzetközi forgalomban részt vevő kisárufuvarozók engedélykötelezettségének megteremtését az európai piac átláthatóságának fokozása motiválta, valamint az a közlekedésbiztonsági megfontolás, hogy 3,5 t alatti kisjárművek vezetői a későbbi években (a tervek szerint 2026-ra) vezetési és pihenőidő-szabályok szerint közlekedjenek.

 

VONATKOZIK-E A SZABÁLY A SAJÁT SZÁMLÁS ÁRUSZÁLLÍTÓKRA? — NEM! A saját nyersanyagaikat, gépeiket, termékeiket mozgató áruszállítóknak (gyártó-termelő vállalkozások, őstermelők, építőipari kivitelezők stb.) – ha a szállítást nem díj ellenében végzik –, nem kell kiváltaniuk engedélyt.


Kapcsolódó híreink és hasznos linkek:

Megjelentek a Mobilitási Csomag hazai jogszabálymódosításai »

Mobilitási Csomag: a 3,5 t alatti kisáruszállító vállalkozásokat is érintik az új szabályok »

A Kormány 791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az I. Mobilitási Csomag egyes jogszabályainak jogharmonizációjával összefüggő módosításáról »

A 261/2011 (XII. 7.) kormányrendelet 2021. május 21-től hatályos állapota »

HOL és HOGYAN kell kiváltani a tevékenységi engedélyt? »

Ügyintézés, űrlapok és dokumentumminták »

A közlekedési hatóságok elérhetőségeinek listája vármegyénként »


A fuvarozási engedély kiváltásához szükséges pénzügyi megfelelőség kötelezettsége kezesi biztosítással is kiváltható! Ezt a módozatot az MKFE Biztosítási Alkusz Kft. rendkívül kedvező éves díjon tudja ajánlani a fuvarozóknak! Kérjen árajánlatot, keresse alkusz cégünk munkatársait » !

Webhelyünkön sütiket használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.